The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1996

1 tot 10 van 1686
1   11   21 ... 161 ... 331 ... 501 ... 671 ... 841 ... 1011 ... 1171 ... 1341 ... 1511 ... 1681

 Boekredactie: Women's studies and Culture: A Feminist Introduction (aangevulde en herziene editie)
R.l. Buikema, A. Smelik (1996), p. 225
 Proefschrift: Manoeuvres. Proza uit de jaren vijftig en zestig. Hella Haase, Nel Noordzij, Aya Zikken, Andreas Burnier
P.J.M. Veeger (1996), p. 239
 Proefschrift: Verbal Periphrases in a Functional Grammar of Spanish
H.G. Olbertz (1996), p. 474
 Artikel: Liever een cyborg dan een godin. Theologische implicaties van het protest tegen heelheid in het werk van Donna Haraway
S.A.U. Hennecke in: Mara : Tijdschrift voor Feminisme en Theologie, Vol. 3 (1996), p. 21-24
 Proefschrift: The Arabic Verb. A functional Grammar approach to verbal expression in Classical and Modern Arabic
M. Haak (1996), p. 243
 Proefschrift: Gedeeld verleden. Herinneringen van anarcho-syndicalisten aan Albalate de Cinca, 1928-1938
J.L. Willemse (1996), p. 341
 Proefschrift: The Euboeans Overseas. Long-distance and colonization as status activities in early Iron Age Greece
J.P. Crielaard (1996), p. 382
 Proefschrift: Serial Verbs in Saramaccan. Predication and Creole Genesis
T. Veenstra (1996), p. 216
 Proefschrift: Complexe consensus. Amerikaanse en Nederlandse intellectuelen in debat over politiek en cultuur 1945-1960
T. de Vries (1996), p. 334
10   Proefschrift: Het Wilhelmus: auteurschap, datering en strekking. Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie
A. Maljaars (1996), p. 344