The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1995

1 tot 10 van 1865
1   11   21 ... 181 ... 371 ... 551 ... 741 ... 931 ... 1111 ... 1301 ... 1491 ... 1671 ... 1861

 Proefschrift: The Quest for Modernity. Secular Liberal and Left-Wing Thought in Egypt, 1945-1958
R. Meijer (1995), p. 279
 Proefschrift: 'Als het gewelt komt...' Politiek en economie in Holland benoorden het IJ 1500-1800
D. Aten (1995), p. 441
 Proefschrift: Turkish and Gypsy Children Learning Bulgarian. Psycholinguistic Aspects of Second Language Acquisition in a Multicultural Environment
H.S. Kutchukov (1995), p. 156
 Proefschrift: Perceiving dynamic speechlike sounds. Psycho-acoustics and speech perception
A. van Wieringen (1995), p. 256
 Proefschrift: Acoustic and Lexical Vowel Reduction
D.R. van Bergem (1995), p. 195
 Proefschrift: Word Order in Ancient Greek
H.J.M. Dik (1995), p. 294
download 41104 Proefschrift: Europa in de Italiaanse geschiedschrijving van de eerste helft van de negentiende eeuw
L.F. Bruyning (1995), p. 218
 Proefschrift: De verloren zoon. Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedschrijving
J. Boomgaard (1995), p. 272
 Proefschrift: Leugens en vermaak. Boccaccio's novellen in de kluchtcultuur van de Nederlandse renaissance
R. van Stipriaan (1995), p. 308
10   Artikel: Les Myceniens et les poemes epiques d'Homere
J.P. Crielaard in: Les Dossiers d'Archéologie (1995), p. 126-134