The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1991

1 tot 10 van 169
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161

 Hoofdstuk: Comparing various feature vectors in automatic speech recognition
P. van Alphen, L.C.W. Pols in: Proceedings Eurospeech '91, Genova. Vol. 2 (1991), p. 533-536
 Hoofdstuk: Language development in psychiatrically disturbed children.
A.E. Baker, Y.H. Tso in: The proceedings of the conference on Child Language Disorders. (1991), p. 81-103
download 36204 Artikel: Objective evaluation of vowel pronunciation
M.J. Bakkum, R. Plomp, L.C.W. Pols in: Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 89 (1991), p. 1871 A-
 Hoofdstuk: "Door zuiverheid gedreven": het troebele water van Het land van herkomst van E. du Perron
M.G. Bal in: De canon onder vuur: Nederlandse literatuur tegendraads gelezen (1991), p. 122-142
download 15248 Artikel: Lots of writing
M.G. Bal in: Semeia, Vol. 54 (1991), p. 77-102
 Hoofdstuk: Mooie boel: een driehoeksverhouding in lagen
M.G. Bal in: Visies op cultuur en literatuur: opstellen naar aanleiding van het werk van J.J.A. Mooij (1991), p. 157-162
download 15247 Artikel: Murder and difference: uncanny sites in an uncanny world
M.G. Bal in: Literature & theology, Vol. 5 (1991), p. 11-19
 Boek: On story-telling: essays in narratology
M.G. Bal (1991), 280 p.
download 15246 Boekbespreking: The politics of citation
M.G. Bal in: Diacritics, Vol. 21 (1991), p. 25-45 , The colonial harem
10   Artikel: Une ou deux choses...
M.G. Bal in: Protée, Vol. 19 (1991), p. 51-60