The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1989

1 tot 10 van 176
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171

 Hoofdstuk: A real-time FIR-based filterbank, as the acoustic front end of a speech recognizer
P. van Alphen, L.C.W. Pols in: Proceedings EUROSPEECH'89, 1989. Vol. 1 (1989), p. 621-624
 Hoofdstuk: Objective evaluation of word pronunciation by filter-band analysis
M.J. Bakkum, R. Plomp, L.C.W. Pols in: Proceedings EUROSPEECH'89, 1989. Vol. 1 (1989), p. 425-428
 Boekredactie: Anti-covenant: counter-reading women's lives in the Hebrew Bible
M.G. Bal (1989), p. 243
 Hoofdstuk: Beste mensen
M.G. Bal (1989), p. 13-18
 Hoofdstuk: Communicatie of eenzijdige macht: Susanna en de ouderlingen in de bijbel en bij Rembrandt
M.G. Bal in: Communicatie (1989), p. 58-87
 Artikel: Geheimpjes uit het rovershol: een reactie op Evelyn Kellers analyse van wetenschappelijke taal
M.G. Bal in: Tijdschrift voor vrouwenstudies, Vol. 38 (1989), p. 271-286
 Hoofdstuk: Language and its motivations
M.G. Bal in: Three cultures: fifteen lectures on the confrontation of academic cultures (1989), p. 31-42
download 15251 Artikel: Literature and its insistent other
M.G. Bal in: Journal of the American Academy of Religion, Vol. 57 (1989), p. 373-383
 Hoofdstuk: Literatuurwetenschap interdisciplinair
M.G. Bal in: 19 letterkundige squibs (1989), p. 336-339
10   Boek: Macht, mythe en misverstand, en het recht om verkeerd te lezen : over Richteren 19 en het interpretatieprobleem
M.G. Bal (1989), 40 p.