The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1981

1 tot 10 van 74
1   11   21   31   41   51   61   71

 Hoofdstuk: Cases, case marking and the interpretation and production of German relative clauses.
A.E. Baker in: Studies in language teaching and language acquisition. (1981), p. 204-220
 Artikel: It's easier in German, isn't it? The acquisition of tag questions in a bilingual child.
A.E. Baker in: Journal of Child Language, Vol. 8 (1981), p. 641-647
download 15275 Artikel: Aristoteles semioticus
M.G. Bal in: Spektator, Vol. 10 (1981), p. 490-495
 Boekredactie: Literaire genres en hun gebruik
M.G. Bal, J.M. Bremer (1981), p. 135
 Artikel: Logica en realisme: kanttekeningen bij J. A. Dautzenberg: "De logische opbouw van de verhaaltheorie"
M.G. Bal in: Forum der Letteren, Vol. 22 (1981), p. 204-206
download 15276 Artikel: Methoden in de literatuurwetenschap
M.G. Bal in: Tijdschrift voor vrouwenstudies, Vol. 2 (1981), p. 394-417
download 15269 Hoofdstuk: Notes on narrative embedding
M.G. Bal in: Narratology III: narration and perspective in fiction (1981), p. 41-59
download 15277 Hoofdstuk: Teksttypen en taalhoudingen
M.G. Bal in: Literaire genres en hun gebruik (1981), p. 7-31
download 15268 Hoofdstuk: The laughing mice, or On focalization
M.G. Bal in: Narratology III: narration and perspective in fiction (1981), p. 202-210
10   Artikel: Esther through the Looking Glass (Hebrew)
A. Brenner in: Beth Miqra, Vol. 86 (1981), p. 267-278