The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1973

1 tot 8 van 8

 Hoofdstuk: Fonction narrative de la description
M.G. Bal in: Actes de la journée de travail sur Madame Bovary (1973), p. 7-14
 Artikel: Film and the novel
T. Elsaesser in: Twentieth century studies, Vol. 9 (1973), p. 58-62
 Artikel: The cinema of irony
T. Elsaesser in: Monogram, Vol. 5 (1973), p. 1-2
 Artikel: Frequency analysis of Dutch vowels from 25 female speakers
D.J.P.J. van Nierop, L.C.W. Pols, R. Plomp in: Acustica, Vol. 29 (1973), p. 110-118
download 36197 Artikel: Frequency analysis of Dutch vowels from 50 male speakers
L.C.W. Pols, H.R.C. Tromp, R. Plomp in: The journal of the Acoustical Society of America, Vol. 53 (1973), p. 1093-1101
 Artikel: Spektrale verschillen tussen gesproken klinkers
L.C.W. Pols in: Publikatie / Nederlands Akoestisch Genootschap, Vol. 25 (1973), p. 1-8
download 529913 Proefschrift: Bijdragen tot de P.C. Hooft-filologie
P. Tuynman (1973), p. 110
 Boekbespreking:
W.G. Weststeijn in: Levende Talen, Vol. 1973 (1973), p. 214-215 , Russian symbolism : a study of Vyacheslav Ivanov and the Russian symbolist aesthetic