The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2001

11 tot 20 van 690
1   11   21   31 ... 61 ... 131 ... 201 ... 271 ... 341 ... 411 ... 481 ... 551 ... 621 ... 681

11   Artikel: Fiscaal portret van Luxemburg
A.M.J.G. van Amsterdam in: Belasting Magazine, Vol. maart (2001), p. 17-23
12   Artikel: Fiscaal portret van Luxemburg
A.M.J.G. van Amsterdam in: Fiscale Bedrijfsadviseur (2001)
13   Boek: Inkomsten en uitgaven van scholen in Vlaanderen: kwantificering van de objectiveerbare verschillen. Eindrapport
. Anonymous, D. de Graaf, J. Hartog (2001)
14   Artikel: Is een evenwichtige concurrentieverhouding het doel van de politiek?
B. Baarsma in: Boekblad Nieuws, Vol. 168 (2001), p. 3-
15   Artikel: Monetary valuation of noise nuisance in the vicinity of Schiphol: an overview
B. Baarsma in: SEO-Rapport, Vol. 587 (2001)
16   Artikel: Koersvorming in context
H.M.J.H. Banens in: VSB-Berichten, Vol. 2 (2001)
17   Artikel: Collective Reasoning: A Critique of Hollis' Treatment
N.O. Bardsley in: CREED Working Paper (2001)
18   Artikel: Control Without Deception: Individual Behaviour in Free-Riding Experiments Revisited
N.O. Bardsley in: Experimental Economics, Vol. 3 (2001), p. 215-240
19  download 445890 Proefschrift: Over werken in de postindustriele samenleving
B.T. de Beer (2001)
20   Hoofdstuk: Een nieuwe route door de polder
P.T. de Beer in: Leven na paars: linkse visies op de derde weg (2001), p. 150-159