The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 1992

1 tot 10 van 42
1   11   21   31   41

 Rapport: Does inequality cause inflation? The political economy of inflation, taxation and government debt
R.M.W.J. Beetsma, F. van der Ploeg (1992)
 Rapport: Exchange rate bands and optimal monetary accommodation under a dirty float
R.M.W.J. Beetsma, R. van der Ploeg (1992)
 Hoofdstuk: Algemeenheid en specificiteit van onderwerp bij consensusschattingen: een protocol analyse [Consensus estimation for general and specific target stimuli: A protocol analysis].
W. Bosvelt, W. Koomen, J. van der Pligt in: Fundamentele Sociale Psychologie. Dl 6 (1992), p. 98-112
 Proefschrift: Cointegration, identification and exogeneity: inference in structural error correction models
H.P. Boswijk (1992), p. 166
download 15578 Artikel: Dynamic specification and cointegration
H.P. Boswijk, P.H. Franses in: Oxford bulletin of economics and statistics, Vol. 54 (1992), p. 369-381
 Rapport: Efficient inference on cointegration parameters in structural error correction models
H.P. Boswijk (1992)
 Rapport: Testing for an unstable root in conditional and structural error correction models
H.P. Boswijk (1992)
 Rapport: Testing for periodic integration
H.P. Boswijk, P.H. Franses (1992)
 Artikel: Safeguarding both accessibility and the environment; The Dutch view on infrastructure
P.H.L. Bovy, A.I.J.M. van der Hoorn, G. Wee in: IATSS Research, Vol. 15 (1992), p. 97-106
10   Hoofdstuk: Systematische en heuristische verwerking van meerderheids- en minderheidsargumenten.
C.K.W. de Dreu, N.K. de Vries in: Fundamentele Sociale Psychologie. Vol. 6 (1992), p. 66-82