The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 1987

11 tot 20 van 20
1   11

11   Boek: De kwantitatieve betekenis van alternatieve geneeswijzen in de jaren tachtig
H. Maassen van den Brink (1987), 126 p.
12   Rapport: Rapportage proefproject milieu-auditing bij een verwerkingsbedrijf voor bouw- en sloopafval
G.C. Molenkamp, I.M.J. Bins-Hoefnagels, R.B.M. Verhoef (1987)
13  download 5575 Artikel: Nuclear waste: facts, fears, and attitudes
J. van der Pligt, J.R. Eiser, R. Spears in: Journal of Applied Social Psychology, Vol. 17 (1987), p. 453-470
14   Hoofdstuk: Accounting and business decisions
W.P. Rees in: Handbook of management skills (1987)
15   Artikel: Which way to the common ground
W.P. Rees, P. Walton in: Accountancy, Vol. ? (1987), p. 86-88
16   Artikel: Convex functions on non-convex domains
P.P. Wakker, H.J.M. Peters in: Economic Letters, Vol. 22 (1987), p. 251-255
17   Hoofdstuk: Expected utility and mathematical expectation
P.P. Wakker in: The new palgrave: a dictionary of economics (1987), p. 229-232
18   Hoofdstuk: From decision making under uncertainty to game theory
P.P. Wakker in: Surveys of game theory and related topics (1987), p. 163-180
19   Artikel: Subjective probabilities for state-dependent continuous utility
P.P. Wakker in: Mathematical social sciences, Vol. 14 (1987), p. 289-298
20   Artikel: Government deficits, private investment and the current account: an intertemporal disequilibrium analysis
S.J.G. van Wijnbergen in: Journal of Development Economics, Vol. 97 (1987), p. 596--