The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

UvA - 1996

1 to 10 of 89
1   11   21   31   41   51   61   71   81

 Book editorial: Nog dichter bij Genesis. Opstellen over het eerste bijbelboek voor Karel Deurloo
R. Abma, F.J. Hoogewoud (1996)
 Chapter: Actieve conservering van middeleeuwse handschriften
J.A.A.M. Biemans in: In de rij voor behoud. Een kijk op het conserveren en restaureren van bibliotheekcollecties (1996), p. 41-48
 Article: Bij de voorplaat [over UBA Hs. V H 7]
J.A.A.M. Biemans in: De Boekenwereld, Vol. 13 (1996), p. 2-3
 Article: Bij de voorplaat [over UBA Hs. XV D 6]
J.A.A.M. Biemans in: De Boekenwereld, Vol. 13 (1996), p. 84-85
 Chapter: De gebundelde brieven en manuscripten van Gerardus Vossius
J.A.A.M. Biemans in: In de rij voor behoud. Een kijk op het conserveren en restaureren van bibliotheekcollecties (1996), p. 49-53
 Article: Het Gronings-Zutphense Maerlant-handschrift. Over de noodzakelijkheid der handschriftenkunde
J.A.A.M. Biemans in: Queeste, Vol. 3 (1996), p. 197-219
 Chapter: Reflecties over twee spiegels. Vincentius van Beauvais' Speculum historiale en de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant
J.A.A.M. Biemans, J.B. Voorbij in: Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en de Middelnederlandse letterkunde (1996), p. 239-264
 Article: Verborgenheden of blinde vlekken? Over onderzoek van Middelnederlandse handschriften
J.A.A.M. Biemans in: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, Vol. 3 (1996), p. 7-24
 Article: Marriage and Mandatory Abortion among the 17th-century Siraya
P. Boomgaard, J.R. Shepherd in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 152 (1996), p. 483-484
10   Article: Towards a Feudal Mode of Production. West Java, 1680-1800
P. Boomgaard, M.C. Hoadley in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 152 (1996), p. 155-157