The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

UvA - 1990

1 to 4 of 4

download 460938 Chapter: Problems in translation, transcription and iconography: the 'Miroir historial', books 1-8
C.A. Chavannes-Mazel in: Vincent de Beauvais: intentions et réceptions d'une œuvre encyclopédique au Moyen-Âge: actes du XIVe Colloque de l'Institut d'études médiévales, organisé conjointement par l'Atelier Vincent de Beauvais (A.R.Te.M., Université de Nancy II) et l'Institut d'études médiévales (Université de Montréal), 27-30 avril 1988 (1990), p. 345-374
 Book: Nederland en Denemarken = Danmark og Holland : een expositie over de wederzijdse relaties sinds de zestiende eeuw : een keuze uit de zestigjarige Bibliotheca Danica en een selectie uit de collecties van de Algemene Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam : catalogus
C.J. Godfried (1990), 57 p.
 Article: Verkeersongevallen bij kinderen uit etnische minderheden. (Traffic accidents among children of ethnic minorities)
M. Junger, L. Steehouwer in: Algemeen Politieblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Vol. 139 (1990), p. 592-593
download 190178 Article: Het uitgangspunt van Hegels bemoeienis met de rechtsfilosofie: [ter inleiding]
M. Keestra in: Stoicheia : Tijdschrift voor Historische Wijsbegeerte, Vol. 5 (1990), p. 3-9