The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

UvA - 1977

1 to 1 of 1

 Article: Energie en enthalpie. Twee toestandsfuncties en toch slechts een behoudswet!
M.J. Goedhart, W.H. Kaper in: NVOX, Vol. - (1977), p. 216-219