The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 1985

1 to 4 of 4

 Chapter: De zwakste schakel in de reguleringsketen
M.V.C. Aalders in: Handhaving van milieubeleid: verslag van een studiedag, gehouden op 9 mei 1985 in Diligentia te 's-Gravenhage (1985), p. 11-22
 Article: Grensverleggende reclame
J.J.C. Kabel in: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Vol. 1 (1985), p. 61-
 Article: Misleidende reclame. Enkele mogelijkheden en onmogelijkheden van collectieve belangenbehartiging in het privaatrecht
J.J.C. Kabel in: Tijdschrift voor consumentenrecht, Vol. ? (1985), p. 4-11
 Article: Van dominees en dierenartsen, Rechtsaspecten van het reclamerecht
J.J.C. Kabel in: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Vol. 1 (1985), p. 2-6