The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 1981

1 to 4 of 4

 Article: Over de werkzaamheid van de Hinderwet
M.V.C. Aalders in: Tijdschrift voor milieu en recht, Vol. 1981 (1981), p. 242-245
 Article: Overleg tussen Justitie en Bestuur inzake de handhaving van milieurecht
M.V.C. Aalders in: Delikt en delinkwent, Vol. 11 (1981), p. 103-110
 Book: Uitingsvrijheid en absolute beperkingen op handelsreclame
J.J.C. Kabel (1981)
 Chapter: Vrijheid en norm
A.T.M. Schreiner in: Ontwerp en theorie, een seminar / Arie Graafland & Harm Tilman (red.) (1981), p. 216-310