The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1998

1 to 10 of 819
1   11   21 ... 81 ... 161 ... 241 ... 321 ... 401 ... 491 ... 571 ... 651 ... 731 ... 811

 Article: Leren en instructie.
C.A.J. Aarnoutse, B.H.A.M. van Hout-Wolters in: Pedagogische StudiĆ«n, Vol. 75 (5) (1998), p. 345-347
 Article: Self-report measurements of dental anxiety and fear in children. A critical assessment.
I.H.A. Aartman, T. van Everdingen, J. Hoogstraten, A.H.B. Schuurs in: Journal of Dentistry for Children, Vol. 65 (1998), p. 252-258
 Book: Brazilie, labatorium van architectuur en stedebouw.
E.M. Agricola, P. Meurs (1998), 384 p.
 Article: Nieuw publiek domein
E.M. Agricola in: Bouw, Vol. 53 (1998), p. 29-38
 Article: Stedenbouw en architectuur in Den Haag.
E.M. Agricola in: Agora, Vol. 14 (1998), p. 14-16
 Chapter: Une ville spatiale
E.M. Agricola, Y. Friedman in: De regie van de stad. Europese stedbouw 1900-2000 (1998), p. 301-309
 Article: Van stad naar stedelijkheid. Planning en planconceptie van Leleystad en Almere 1957-1974
E.M. Agricola in: Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, Vol. 78 (1998), p. 40-40
download 526510 Article: Migration to and from Turkey, 1783-1960. Types, numbers and ethno-religious dimensions
A. Akgunduz in: Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 24 (1998), p. 97-120
 Article: Oplossing en opgave. Werk in het Amsterdams gemeentelijk sociaal-psychiatrisch programma van de jaren dertig
C. Akkermans in: Psychologie en Maatschappij, Vol. 22 (1998), p. 343-352
10   Article: Satisfaction as a determinant of compliance.
G. Albrecht, J. Hoogstraten in: Community Dentistry and Oral Epidemiology, Vol. 26 (1998), p. 139-146