The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1991

1 to 10 of 170
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161

 Book editorial: States and nations: the rebirth of the 'nationalities question' in Europe
J.M.M. van Amersfoort, H. Knippenberg (1991), p. 189
 Report: Zimbabwe : Christian Care
A. van Andel, A.J. Dietz, S. Moyo (1991)
 Report: Het juiste midden : kansen en posities van middengroepen op de Amsterdamse woningmarkt
G. Andriesen, C.P.A.M. Cortie, S. Musterd (1991)
 Article: De functie van agorafobische klachten; enige methodologische opmerkingen
W.A. Arrindell, P.M.G. Emmelkamp in: Directieve Therapie, Vol. 11 (1991), p. 177-182
download 15426 Chapter: Stemming, affect en cognitie
M. Baanders, J. van der Pligt in: Cognitieve sociale psychologie (1991), p. 391-414
 Chapter: Naar een libertair, democratisch en ecologisch socialisme
V.M. Bader in: Groen en links in de jaren negentig (1991), p. 44-49
 Book: Protheorie sozialer Ungleichheit und kollektiven Handelns: Tl. 2. Kollektives Handeln
V.M. Bader (1991), 546 p.
 Book: Protheorie van sociale ongelijkheid en collectief handelen: dl. 2. Collectief handelen
V.M. Bader, A. Benschop (1991), 534 p.
 Chapter: The constitution of empowered democracy: dream or nightmare?
V.M. Bader in: Plural legalities: critical legal studies in Europe (1991), p. 118/6-134/22
10   Article: Pharmacological versus psychological methods for the management of panic disorders with agoraphobia' preliminary results.
A.J.L.M. Balkom, E. de Beurs, R. van Dyck, A. Lange in: Biological Psychiatry, Vol. 29 suppl. (1991), p. 542 S-