The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1989

1 to 10 of 140
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

 Book editorial: Depressie : theorie, diagnostiek en behandeling
F.A. Albersnagel, P.M.G. Emmelkamp, R.H. van den Hoofdakker (1989)
 Chapter: Gedragstherapeutische en cognitieve interventies
F.A. Albersnagel, W. Boelens, D.L.H.M. Debats, P.M.G. Emmelkamp in: Depressie. Theorie, diagnostiek en behandeling (1989), p. 197-250
 Article: Kwetsbaarheid en sociale vaardigheden bij patiënten met chronische schizofrenie
M.T. Appelo, P.M.G. Emmelkamp, C.J. Slooff, J.W. Louwerens, M.J. Woonings in: Directieve Therapie, Vol. 9 (1989), p. 306-339
 Chapter: Emotion and affect
M. Argyle, M. Martin, J. Crossland, N.H. Frijda, A.S.R. Manstead, G. Stanley in: Recent advances in social psychology: An international perspective (1989), p. 189-247
 Chapter: Max Webers Begriff der Legitimität: Versuch einer systematisch-kritischen Rekonstruktion
V.M. Bader in: Max Weber heute: Erträge und Probleme der Forschung (1989), p. 256-293
 Book: Protheorie sozialer Ungleichheit und kollektiven Handelns: Tl. 1. Ungleichheiten
V.M. Bader, A. Benschop (1989), 389 p.
 Chapter: Sociale advocatuur en mensenrechten
V.M. Bader in: Sociale advocatuur en de rechten van de mens (1989), p. 23-46
 Book editorial: Educational opportunities in the welfare state.
B.F.M. Bakker, J. Dronkers, G.W. Meijnen (1989), p. 217
 Book: Arbeidsmarkt in perspectief
P.T. de Beer (1989), 217 p.
10   Chapter: Terugblik op de komende twintig jaar en nabeschouwing
P.T. de Beer in: Verslag van de conferentie De toekomst van de arbeidsmarkt (1989), p. 20,55-28,57