The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1984

1 to 10 of 68
1   11   21   31   41   51   61

 Article: Phobic dimensions: I. Reliability and generalizability across samples, gender and nations
W.A. Arrindell, P.M.G. Emmelkamp, J. van der Ende in: Advances in Behaviour Research and Therapy, Vol. 6 (1984), p. 207-254
 Article: The Hostility and Direction of Hostility Questionnaire (HDHQ): A psychometric evaluation in psychiatric outpatients
W.A. Arrindell, A.J. Hafkenscheid, P.M.G. Emmelkamp in: Personality and Individual Differences, Vol. 5 (1984), p. 221-231
 Article: Habermas' theorie van het communicatieve handelen als legitimiteitstheorie
V.M. Bader in: Krisis: tijdschrift voor filosofie, Vol. 4 (1984), p. 71-93
 Chapter: Soziale Ungleichheit und Klassen: jenseits von reduzierten 'Marxismus', akademischer Soziologie und polemischem Anti-Marxismus
V.M. Bader in: Marxisme en sociologie: bijdragen aan de sessie 'Marxisme' van de Sociologendagen 1984 (1984), p. 129-139
 Article: Vrouwelijkheid, vrouwenonderdrukking en 'vertooganalyses'
V.M. Bader in: Tijdschrift voor vrouwenstudies, Vol. 5 (1984), p. 471-488
 Report: Alternatives for a rehabilitation of Dar es Salaam, Dar el Naim and Oleih
M.C. Beeker (1984)
 Report: Preferences for some alternatives for the spatial structure of new neighbourhoods in Port Sudan
M.C. Beeker (1984)
 Book: Arbeidstijdverkorting : noodzaak, mogelijkheden, consequenties
P.T. de Beer (1984), 164 p.
 Article: Tussen wensdroom en werkelijkheid: een becommentarieerde vergelijking van enkele PvdA-nota's over de economie
P.T. de Beer in: Socialisme en democratie, Vol. 41 (1984), p. 339-348
10   Article: Weerstand bij invoeren van 36-urige werkweek
P.T. de Beer in: Lokaal bestuur, Vol. 8 (1984), p. 15-16