The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1985

1 to 10 of 80
1   11   21   31   41   51   61   71

 Chapter: The acquisition of German.
A.E. Baker in: The crosslinguistic study of language acquisition. (1985), p. 141-254
 Book: Narratology: Introduction to the Theory of Narrative
M.G. Bal (1985), 164 p.
 Chapter: Semiotiek in de literatuur: communiceren, vertellen, liegen: de narratieve semiotiek van Bernstein
M.G. Bal in: Semiotiek (1985), p. 40-54
 Chapter: Sexuality, sin and sorrow: the emergence of the female character: a reading of Genesis 1-3
M.G. Bal in: The female body in Western culture: semiotic perspectives (1985), p. 21-42
 Book editorial: Karakter en aanleg in verband met het ongeloof: psychologie van de twijfel
J.A. van Belzen, A Uleyn (1985), p. 153
 Article: Psychologische Theorieentwicklung über das Verhältnis zwischen geistlicher Gesundheit und Religion
J.A. van Belzen in: Archiv für Religionspsychologie, Vol. 17 (1985), p. 192-201
 Article: De textuele funktie van valentie: Latijnse drieplaatsige woorden in hun kontekst
A.M. Bolkestein, R. Risselada in: TTT : Tijdschrift voor Taal- en tekstwetenschap, Vol. 5 (1985), p. 161-176
 Article: State of the art report about intelligibility evaluation of speech coding and text-to speech synthesis systems
G.W. Boxelaar, L.C.W. Pols in: IFA report, Vol. 79 (1985), p. 20
 Book: The Israelite woman: social role and literary type in biblical narrative.
A. Brenner (1985), 144 p.
10  download 15498 Chapter: Argumentatie in wisselend perspectief; een overzicht van bijdragen aan Argumentatietheorie & Retorica.
F.H. van Eemeren in: Taalbeheersing in theorie en praktijk : lezingen van het VIOT-taalbeheersingscongres, gehouden op 28, 29 en 30 augustus 1984 aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg (1985), p. 3-12