The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "UvA" en publicatiejaar: "2009"

AuteursF.G.H. Kristen, D.J. van Leeuwen
TitelGeweld tegen gezagsdragers. Deelrapport 1: Strafrechtelijke analyse: beschikbare strafrechtelijke instrumenten voor de aanpak van gedrag dat het gezag van gezagsdragers aantast dan wel dreigt aan te tasten
UitgeverUSBO Advies, Universiteit Utrecht
PlaatsUtrecht
Jaar2009
Pagina's59
FaculteitOther than UvA
SamenvattingHet onderzoeksproject ‘Geweld tegen gezagsdragers. Preventie en aanpak van geweld
tegen politie en politici’ handelt over de aanpak van geweld tegen gezagsdragers. Vanuit
een integrale benadering komt mede het bestaande strafrechtelijke instrumentarium aan
bod.
Dit deelrapport bevat een inventarisatie van de mogelijkheden die het strafrecht
biedt om op te treden tegen degenen die geweld jegens gezagsdragers hebben uitgeoefend. Het strafrecht is het zwaarste middel dat de overheid ten dienste staat jegens burgers die strafbare feiten begaan. Strafrechtelijke instrumenten grijpen immers in de persoonlijke levenssfeer van burgers in en maken inbreuk op fundamentele rechten. Tegelijkertijd rijst ook bij het strafrecht de vraag naar de werkzaamheid van deze overheidsinterventie. Dat is ook voorwerp van onderzoek in het onderhavige onderzoeksproject.
OpmerkingenMei 2009
Soort documentRapport
Download
Document finderUvA-Linker