The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

UvA - 2008

101 tot 110 van 114
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111

101   Boekbespreking: 
P. Verkruijsse in: De Gulden Passer, Vol. 86 (2008), p. 241-243 , Wonderlycke dieren op papier in de tijd van Plantin
102   Boekbespreking: 
P. Verkruijsse in: De Gulden Passer, Vol. 86 (2008), p. 241-243 , Een wereld van schoonheid
103   Hoofdstuk: Short-title-lijst: door Romeyn de Hooghe geschreven en ge├»llustreerde boeken
P. Verkruijsse in: Romeyn de Hooghe: de verbeelding van de late Gouden Eeuw (2008), p. 258-290
104   Boek: Algemeen Letterkundig Lexicon; terminologie op het gebied van de neerlandistiek, de literatuurwetenschap en hun hulpwetenschappen
P.J. Verkruijsse (2008)
105  download 138386 Boek: Atlas Maior: de wereld van Blaeu
J. Werner, K. van der Hoek (2008), 93 p.
106  download 140718 Artikel: Een wereldkastje
J. Werner in: Geografie, Vol. 17 (2008), p. 38-
107  download 140719 Artikel: Hamburg 1842: een stadsbrand in kaart
J. Werner in: Geografie, Vol. 17 (2008), p. 44-45
108  download 140721 Artikel: Joan Blaeu, China en de Atlas Maior
J. Werner in: Geografie, Vol. 17 (2008), p. 52-53
109   Artikel: The production of Turkish relative clauses in agrammatism: verb inflection and constituent order
T. Yarbay Duman, G. Aygen, R. Bastiaanse in: Brain and language, Vol. 105 (2008), p. 149-160
110   Hoofdstuk: Atlanticus pur Sang: Hendrik Nicolaas Boon (1911-1991)
B. Zeeman, C. Wiebes in: In dienst van Buitenlandse Zaken. Achttien portretten van ambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw (2008), p. 133-144