The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

UvA - 2004

71 tot 80 van 163
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161

71   Boekbespreking: "Verrijkt" maar niet herzien
M.M.J.J.P. Lommen in: Items, Vol. 2 (2004), p. 98- , Ernst Braches, Nieuwe Kunst en het boek: een studie in Art Nouveau
72   Boekbespreking: "Weduwe zet Salden in rooskleurig licht"
M.M.J.J.P. Lommen in: Items, Vol. 1 (2004), p. 98-99 , Helmut Salden: letterontwerper en boekverzorger
73   Boekredactie: bibliografie 1968-2004 Amsterdam: Bibliotheek Koninklijke Vereniging van het Boekenvak
M.M.J.J.P. Lommen (2004)
74   Boekbespreking: Tekstletters toegelicht
M.M.J.J.P. Lommen in: Items, Vol. 6 (2004), p. 97- , Max Caflisch, Schriftanalysen
75   Boekbespreking: Toekomst voor boekdruk
M.M.J.J.P. Lommen in: Items, Vol. 5 (2004), p. 101- , David Jury, Letterpress: the allure of the handmade
76   Boekbespreking: Zijn Carters drukletters wel geliefd in Nederland?
M.M.J.J.P. Lommen in: Items, Vol. 1 (2004), p. 98- , Typographically speaking: the art of Matthew Carter (2003)
77   Boekbespreking: Zwanenzang
M.M.J.J.P. Lommen in: Nieuwsbrief. Een periodieke uitgave van de Stichting Drukwerk in de Marge, Vol. 109 (2004), p. 15-18 , Zwanenzang van Max Caflisch (1916-2004)
78   Hoofdstuk: Analyse van lichaaamsvochten
B.G. Loos, A. van Nieuw Amerongen in: Handboek Parodontologie 1st edition (2004)
79  download 72949 Proefschrift: Cognitive co-construction in mother-child interaction
A.Y. Mayo (2004), p. 118
80   Artikel: The cortico-thalamic theory for generalised spike-wave discharges
H.K.M. Meeren, E.L.J.M. Luijtelaar, F.H. Lopes da Silva, R.k. Berdiev, N.E. Chepurnova, S.A. Chepurnov, A.M. Coenen in: Usp Fiziol Nauk, Vol. 35 (2004), p. 3-19