The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

UvA - 2003

51 tot 60 van 150
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141

51   Artikel: Mental rotation delays the heart beat: Probing the central processing bottleneck
J.R. Jennings, M.W. van der Molen, K. Debski in: Psychophysiology, Vol. 40 (2003), p. 666-674
52   Artikel: Sleep deprivation influences some but not all processes of supervisory attention
J.R. Jennings, T.H. Monk, M.W. van der Molen in: Psychological Science, Vol. 14 (2003), p. 473-479
53  download 67984 Proefschrift: De schoolloopbaan van risicoleerlingen in het primair onderwijs
I. Jepma (2003), p. 221
54  download 190187 Hoofdstuk: Over vernieuwbouwing: een crashcourse metafysica
M. Keestra in: Arcam: tentoonstellingsbrochure `wegens verbouwing geopend' (2003), p. 18-21
55   Artikel: Principal features of the cpDNA evolution in Taraxacum (Asteraceae, Lactuceae): a conflict with taxonomoy.
J. Kirschner, J. Stepanek, T.H.M. Mes, J.C.M. den Nijs, P. Oosterveld, P. Kuperus in: Plant Systematics and Evolution, Vol. 239 (2003), p. 231-255
56   Artikel: Predicting dental anxiety. The clinical value of anxiety questionnaires: an explorative study
M.A. Klaassen, J.S.J. Veerkamp, J. Hoogstraten in: European Journal of Paediatric Dentistry, Vol. 4 (2003), p. 171-176
57  download 67317 Proefschrift: Auteursrecht en technische voorzieningen : juridische en rechtseconomische aspecten van de bescherming van technische voorzieningen
K. Koelman (2003), p. 303
58   Hoofdstuk: Milieu-effectrapportage in de ruimtelijke ordening
N.S.J. Koeman in: van Wijmen-bundel (2003), p. 233-239
59   Boek: Over landsgrenzen. Transnationale betrokkenheid en integratie.
A.S. Leerkes, G. Engbersen, E. Snel, M.R.P.J.R. van San, H. Entzinger (2003)
60  download 70807 Proefschrift: Teacher-child relationship and learning behavior of young children
M. van Leeuwen (2003), p. 128