The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

UvA - 2003

41 tot 50 van 150
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141

41  download 67455 Proefschrift: Boundaries of regulatory science : Eco/toxicologyy and aquatic hazards of chemicals
W. Halffman (2003), p. 562
42   Artikel: Boekaankondiging dissertaties A.H. Scheltema (De goederenrechtelijke werking van de ontbindende voorwaarde, doss. Leiden 2003) en F.E.J. Beekhoven van den Boezem (Onoverdraagbaarheid van vorderingen krachtens partijbeding, diss. groningen 2003)
A.S. Hartkamp in: WPNR: weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, Vol. 6556 (2003), p. 893-894
43  download 67499 Proefschrift: Building logic toolboxes
J.M. Heguiabehere (2003), p. 180
44   Artikel: The pion form factor in improved lattice QCD
J. van der Heide, M. Lutterot, J.H. Koch in: Physics Letters B, Vol. 566 (2003), p. 131-136
45   Artikel: Different attack modes of formica species in interspecific one-on-one combats with other ants (hymenoptera: Formicidae)
B.A. Heuts, P. Cornelissen, D.Y.M. Lambrechts in: Annales Zoologici, Vol. 53 (2003), p. 195-206
46   Artikel: Enkele waarnemingen van spinnen in Noord-Holland (Araneae).
B.A. Heuts in: Nieuwsbrief Spinned, Vol. 18 (2003), p. 8-8
47   Artikel: Astrophysics: Testing time for gravity
E.P.J. van den Heuvel in: NATURE, Vol. 426 (2003), p. 504-505
48   Artikel: Prediction of dental behavior problems in preschool children
H.L. Huijboom-Tan, J.S.J. Veerkamp, M. ten Berge in: NED TIJDSCHR TANDHEELKD, Vol. 110 (2003), p. 185-189
49   Artikel: E. ???????-????????????: ??? ????????? ??? ????? ??? ???????????
M. Ioannidou in: ???????????, Vol. 60 (2003), p. 297-301
50   Artikel: The peidemic of aging in renal replacement therapy: an update on elderly patients and their outcomes
K.J. Jager, F.W. Dekker, B. Stengel, K. Simpson, J.D. Briggs in: CLIN NEPHROL, Vol. 60 (2003), p. 352-360