The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

UvA - 2003

31 tot 40 van 147
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141

31   Artikel: Recurrent thromboembolism after treatment with vitamin K antagonists (letter)
C.J.J. van Dongen, R. Vink, B.A. Hutten, H.R. Buller, M.H. Prins in: ARCH INTERN MED, Vol. 163 (2003), p. 2793-2793
32   Artikel: De Bladmineerders van Nederland
W.N. Ellis in: www.xs4all.nl/~wnellis/, Vol. - (2003)
33   Rapport: Voorbij landsgrenzen: transnationale betrokkenheid en integratie
G. Engbersen, E. Snel, A.S. Leerkes, M.R.P.J.R. van San, H. Entzinger (2003)
34   Artikel: Behavavioral responses to energy-related texes: a survey
A. Ferrer-i-Carbonell, A.C. Muskens, M.J. van Leeuwen in: International Journal of Global Energy Issues, Vol. 18 (2003), p. 202-217
35   Hoofdstuk: The development of the modals in English: Radical versus gradual changes
O.C.M. Fischer in: English Modality in Context (Linguistic Insights. Studies in Language and Communication 11) (2003), p. 17-32
36   Hoofdstuk: The modal puzzle: Putting the pieces together
O.C.M. Fischer in: Modality in Late Middle English and Early Modern English: Semantic shifts and pragmatic interpretations (2003)
37   Artikel: Bibliografie van de Nederlandse en Vlaamse Scandinavistiek 2001 en 2002:Addenda bij de bibliografie 1990-2000
C.J. Godfried, A. Leij van der in: Tijdschrift voor Skandinavistiek (2003), p. 309-348
38   Boek: Mappae Mundi. Humans and their Habitats in a Long-Term Socio-Ecological Perspective
J. Goudsblom, B. de Vries (2003), 470 p.
39  download 67455 Proefschrift: Boundaries of regulatory science : Eco/toxicologyy and aquatic hazards of chemicals
W. Halffman (2003), p. 562
40   Artikel: Boekaankondiging dissertaties A.H. Scheltema (De goederenrechtelijke werking van de ontbindende voorwaarde, doss. Leiden 2003) en F.E.J. Beekhoven van den Boezem (Onoverdraagbaarheid van vorderingen krachtens partijbeding, diss. groningen 2003)
A.S. Hartkamp in: WPNR: weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, Vol. 6556 (2003), p. 893-894