The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

UvA - 2003

91 tot 100 van 150
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141

91   Artikel: Effects of methylphenidate, desipramine, and l-dopa on attention and inhibition in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
C.C.E. Overtoom, M.N. Verbaten, C. Kemner, J.L. Kenemans, H. van Engeland, J.K. Buitelaar, M.W. van der Molen, J. Gugten, H. Westenberg, R.A.A. Maes, H.S. Koelega in: Behavioural Brain Research, Vol. 145 (2003), p. 7-15
92  download 196205 Proefschrift: Why European tv news matters : a cross-nationally comparative analysis of tv news about the European Union and its effects
J. Peter (2003), p. 220
93   Artikel: Kroniek van het Nederlands en Europees staats- en institutioneel recht
J.A. Peters, A.W. Hins in: Nederlands Juristenblad, Vol. 10 (2003), p. 491-500
94   Artikel: Recombinant nematode anticoagulant protein C2 (rNAPc2), an inhibitor of Tissue Factor/Factor VIIa, attenuates coagulation and the IL-10 response in human endotoxemia
A-C. de Pont, A.H.M. Moons, E. de Jonge, J.C.M. Meijers, T. van der Poll, G.P. Vlasuk, W. Rote, M.B. Vroom, H.R. Buller, M.M. Levi in: BLOOD, Vol. 100 (2003), p. 1892-
95   Artikel: Radiographic dentinal caries and its progression in occlusal surfaces in Dutch 17-year-olds: a 6-year longitudinal study
J.H.G. Poorterman, K.L. Weerheijm, I.H.A. Aartman in: CARIES RES, Vol. 37 (2003), p. 29-33
96   Boekredactie: Op het snijvlak van recht & politiek
J.H. Reestman, J.L. de Reede (2003), p. 335
97   Boekredactie: Op het snijvlak van recht en politiek. Opstellen aangeboden aan prof. mr. L. Prakke
J.H. Reestman (2003), p. 335
98   Hoofdstuk: Septennats, quinquennats, het constitutionele bestel en de politieke systemen van de vijfde franse republiek
J.H. Reestman in: Op het snijvlak van recht & politiek (2003), p. 229-243
99   Proefschrift: Pioneers or Pawns? Women Health Workers and the Politics of Development in Yemen
M. de Regt (2003)
100   Artikel: Errors are foreshadowed in brain potentials associated with action monitoring in cingulate cortex
K.R. Ridderinkhof, S.T. Nieuwenhuis, Th. R. Bashore in: Neuroscience Letters, Vol. 348 (2003), p. 1-4