The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

UvA - 2000

31 tot 40 van 90
1   11   21   31   41   51   61   71   81

31   Artikel: Modulatory actions of steroid hormones and neuropeptides on electrical activity in brain
M. Joels in: European Journal of Pharmacology, Vol. 405 (2000), p. 207-216
32   Artikel: Studievoortgang van eerstejaars studenten cohort 1997/1998. Deelname aan Hoger Onderwijs deel 5
U. de Jong, M.J. van Leeuwen, J. Roeleveld in: SCO rapport, Vol. 579 (2000)
33  download 165853 Hoofdstuk: Aristoteles
M. Keestra in: Tien westerse filosofen (2000), p. 47-64
34  download 190185 Hoofdstuk: Inleiding
M. Keestra in: Tien westerse filosofen (2000), p. 11-22
35  download 170835 Boekredactie: Tien westerse filosofen
M. Keestra (2000), p. 240
36   Boekbespreking: De as van Romantiek
C.C.A.E. Keijsper in: De Negentiende Eeuw, Vol. 24 (2000), p. 154-154 , De as van Romantiek
37   Artikel: Een nieuwe dubbeldruk ontdekt; de drukgeschiedenis van Multatuli's Verspreide Stukken
C.C.A.E. Keijsper, J. Cornelisse in: Over Multatuli, Vol. 22 (2000), p. 52-63
38   Artikel: Geen boek kwam in zijne woning dat niet ijverig werd ingezien en doorsnuffeld. Particuliere bibliotheken in de negentiende eeuw
C.C.A.E. Keijsper in: De Negentiende Eeuw, Vol. 24 (2000), p. 199-212
39   Artikel: Indertijd: een onbekende Carmiggelt?
C.C.A.E. Keijsper in: UvA-link (2000), p. 22-23
40   Artikel: Mecenas gezocht! 16 onbekende Multatuli-brieven aangekocht
C.C.A.E. Keijsper in: UvA-link (2000), p. 3-4