The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

UvA - 1999

61 tot 70 van 92
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91

61   Hoofdstuk: The costs and benefits of children
B.M.S. van Praag, E.J.S. Plug in: Fighting poverty: Caring for children, parents, the elderly and health (1999), p. ?-?
62   Artikel: Barba en Bharucha. Podiumkunsten vanuit een internationaal perspectief
W. Rodenhuis in: TM : tijdschrift over theater, muziek en dans, Vol. 3 (1999), p. 54-56
63   Artikel: Egbert in het Centrum, Memoires van een theaterdier
W. Rodenhuis in: TM : tijdschrift over theater, muziek en dans, Vol. 2 (1999), p. 74-76
64   Hoofdstuk: Theater Nederland
W. Rodenhuis in: De wereld in 1998. Jaarboek Grote Winkler Prins Encyclopedie (1999), p. 334-337
65   Artikel: Toneel als televisiedrama
W. Rodenhuis in: TM : tijdschrift over theater, muziek en dans, Vol. 3 (1999), p. 70-72
66   Artikel: Twee methoden voor CKV 1
W. Rodenhuis in: TM : tijdschrift over theater, muziek en dans, Vol. 3 (1999), p. 50-52
67   Hoofdstuk: Neuronal activity and genetic background in Alzheimer's disease
A. Salehi, E.J.G. Dubelaar, T.A. Ishunina, D.F. Swaab in: Alzheimer's disease and related disorders (1999), p. hfst. 54-
68  download 179840 Boekbespreking: Aspects de l'Espagne musulmane, histoire et culture
A. Schippers in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 56 (1999), p. 502-505 , Aspects de l'Espagne musulmane, histoire et culture
69   Hoofdstuk: De vrouw in de literaturen van het middeleeuwse Spanje: een intercultureel perspectief
A. Schippers in: Religie, cultuur en minderheden (1999), p. 115-126
70   Hoofdstuk: Inleiding. De literaire genres in Ibn Zabara's Sefer Sha"ashu"im en hun relatie tot de wereldliteratuur
A. Schippers in: Reis met de duivel (1999), p. 7-19