The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

UvA - 1998

61 tot 70 van 81
1   11   21   31   41   51   61   71   81

61   Boekredactie: Aspecten van het Reveil in druk
P. Visser, A.J. van den Berg (1998)
62   Boek: Het werk van den Boekdrukker is Goud waard. Aspecten van Het Reveil in druk
P. Visser (1998)
63   Artikel: Early manuscript material on the life and collection of Leeser Rosenthal. A preliminary survey
H. Warncke in: Studia Rosenthaliana, Vol. 21 (1998), p. 68-75
64   Boekredactie: 'Liberalismus' door Multatuli. Bloemlezing samengesteld en ingeleid door Jos van Waterschoot
J.A.M. van Waterschoot (1998)
65   Boekredactie: 'Meisjes' door Multatuli. Bloemlezing samengesteld en ingeleid door Jos van Waterschoot
J.A.M. van Waterschoot (1998)
66   Artikel: Multatuli opgefrist
J.A.M. van Waterschoot in: Over Multatuli, Vol. 20 (1998), p. 34-39
67   Artikel: Multatuli-kroniek 1997
J.A.M. van Waterschoot in: Over Multatuli, Vol. 20 (1998), p. 78-79
68   Boek: Van hooggeleerde heren, opstandelingen en pornografen. Een wandeling door de boekgeschiedenis van Amsterdam
J.A.M. van Waterschoot (1998)
69   Hoofdstuk: Caert-Thresoor 1598-1998. De inhoud van het Caert-Thresoor. Medewerkers en uitgaven: [nawoord]
J. Werner in: Caert-thresoor, inhoudende de tafelen des gantsche werelts landen, met beschryvingen verlicht, tot lust vanden leser, nu alles van nieus met groote costen ende arbeyt toegereet (1998), p. 8
70   Artikel: In memoriam drs. A.H. Sijmons (1913-1998)
J. Werner in: Caert-thresoor, Vol. 17 (1998), p. 71-72