The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

UvA - 1997

41 tot 50 van 94
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91

41   Artikel: Alle vakken, alle vormen, alle prijzen: het fonds van de negentiende-eeuwse Amsterdamse uitgeverij de Gebr. Diederichs
C.C.A.E. Keijsper in: De Boekenwereld, Vol. 14 (1997), p. 54-68
42   Boekredactie: Catalogus van de brieven voor 1900 uit de collectie 'Prospectussen en Personalia' van de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels te Amsterdam
C.C.A.E. Keijsper, I.A.M. Verheul, J.A.M. van Waterschoot (1997), p. 744
43   Boekbespreking: Ik ben zwanger van denkbeelden
C.C.A.E. Keijsper in: Over Multatuli (1997), p. 68-69 , Ik ben zwanger van denkbeelden
44   Artikel: Literatuuroverzicht
C.C.A.E. Keijsper in: De Negentiende Eeuw, Vol. 21 (1997), p. 183-194
45   Boekbespreking: Uit de boeken van Eugene Strens
C.C.A.E. Keijsper in: Bulletin Stichting Drukwerk in de Marge (1997), p. 71-72 , Uit de boeken van Eugene Strens
46   Artikel: Geschiedenis en didactiek. Een ongewenste dispariteit?
R.Th. Kesteren in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 110 (1997), p. 467-483
47   Artikel: Het verlangen naar de Middeleeuwen
R.Th. Kesteren in: Theoretische Geschiedenis, Vol. 24 (1997), p. 169-175
48   Hoofdstuk: 'Eigenliefde van de meester': hofkalligraaf Antonie Grevenstuk
M.C. Keyser in: Scripta Manent (1997), p. 78-85
49   Artikel: De Nederlands(ch)e Leeuw: een gids voor biografische gegevens van Nederlanders
A.A. Koeneman, B. van Wonderen in: UvA-link (1997), p. 6-7
50   Artikel: 'Een e-mailtje is eerder een telefoontje dan een brief!'
M.C.J. Kooijmans, C. van Amerongen in: UvA-link (1997), p. 28-29