The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

UvA - 1997

11 tot 20 van 98
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91

11   Artikel: Dutch Rule and the Population Explosion
P. Boomgaard in: Indonesian Heritage; Early Modern History (1997), p. 122-123
12   Artikel: Food, Feasting and Famines
P. Boomgaard in: Indonesian Heritage; Early Modern History (1997), p. 15-16
13   Artikel: Forests and the Advance of Agriculture
P. Boomgaard in: Indonesian Heritage; Early Modern History (1997), p. 14-15
14   Hoofdstuk: Geld, krediet, rente en Europeanen in Zuid- en Zuidoost-Azie in de zeventiende eeuw
P. Boomgaard in: Kapitaal, ondernemerschap en beleid; Studies over economie en politiek in Nederland, Europa en Azie van 1500 tot heden. Afscheidsbundel voor prof.dr P.W. Klein (1997), p. 483-510
15   Artikel: HinT - Historie in Titels. Hulpmiddel bij het zoeken naar boeken, artikels en recensies op het gebied van geschiedenis
J.S. Calff in: Bibliotheek en Archiefgids, Vol. 73 (1997), p. 116-118
16   Boekredactie: Uit de wereld van het boek, dl. IV
A.R.A. Croiset Van Uchelen, A.C. Schuytvlot (1997), p. 255
17   Artikel: Proefschriften als ruilobject
A.M. Dujardin in: UvA-link (1997), p. 22-23
18   Artikel: Cognitieve Mobilisatie en 'sophistication' van de burger-Politieke Belangstelling in Nederland 1971-1994
C. van der Eijk, R. Arends, T.C. Duyvene de Wit, M. Gemmeke, K. Smit in: Mens en Maatschappij, Vol. 72 (1997), p. 227-247
19   Artikel: "Supersymmetric Reflection Matrices", contribution to the Proc. of the International Seminar on Supersymmetry and Quantum Field Theory, dedicated to the memory of D.V. Volkov, Kharkov (Ukraine), Jan. 5-7, 1997
R.A.J. van Elburg, K. Schoutens in: . (1997), p. 7
20   Artikel: 'Information have-nots' zijn vaak 'information want-nots'
V.A.J. Frissen in: BMI-Magazine (Bestuurs- en Management Informatie), Vol. 9 (1997), p. 20-25