The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

UvA - 1996

61 tot 70 van 89
1   11   21   31   41   51   61   71   81

61   Hoofdstuk: Cultuur, theater Nederland
W. Rodenhuis in: De wereld in 1995. Jaarboek Grote Winkler Prins 1996 (1996), p. 360-362
62   Boek: Philosophie & exegese dans Le Jardin de la metaphore de Moise Ibn Ezra, philosophe & poete andalou du XIIe siecle
A. Schippers (1996)
63  download 41854 Artikel: Critical micelle concentrations and stirring are rate limiting in the loss of lipid mass during membrane degradation by phospholipase A2
H. Speijer, P.L. Giesen, R.F.A. Zwaal, C.E. Hack, W.T. Hermens in: Biophysical Journal, Vol. 70 (1996), p. 2239-2247
64   Artikel: AdamNet: nu ook bereikbaar via WWW
P. Verveen in: UvA-link (1996), p. 11-11
65   Artikel: "In de Zaadzaaijer": de uitgeverij van de Leeuwarder drukker, boekverkoper en doopsgezinde leraar Hendrik Rintjes (1630-1698)
P. Visser in: De Boekenwereld, Vol. 12 (1996), p. 251-272
66   Hoofdstuk: "Indefessus Favente Deo". Fredrik Muller als onvermoeid begunstiger der doopsgezinde God geschetst
P. Visser in: Frederik Muller (1817-1881) leven en werken (1996), p. 11-25
67   Artikel: De Opera Omnia Theologica of de "affecten en voornemens" van Menno's tekstbezorgers
P. Visser in: Doopsgezinde bijdragen. Nieuwe reeks, Vol. 22 (1996), p. 119-142
68   Boek: Een Werelt vol Drucks tusschen Doopersche Hel en Menniste Hemel
P. Visser (1996)
69   Hoofdstuk: Elke mennoniet zijn eigen lied, of: voor het zingen de kerk uit? Een korte inleiding tot de doperse liedtraditie
P. Visser in: Illustere Dissenters. Aspecten van de positie der Nederlandse Lutheranen en Doopsgezinden (1996), p. 113-141
70   Boek: Godtslasterlijck ende pernicieus. De rol van boekdrukkers en boekverkopers in de verspreiding van dissidente religieuze en filosofische denkbeelden in Nederland in de tweede helft van de zeventiende eeuw
P. Visser (1996)