The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

UvA - 1995

31 tot 40 van 69
1   11   21   31   41   51   61

31   Boekredactie: K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie
C.C.A.E. Keijsper (1995)
32   Artikel: Estimation of the reliability of digital quantification of the radiographic trabecular pattern.
C.M. Korstjens, R.J. Spruijt, W.G.M. Geraets, L.I. Mosekilde, P.F. van der Stelt in: DENTOMAXILLOFAC RAD, Vol. 24 (1995), p. -85
33   Artikel: Bibliotheca Rosenthaliana
A.K. Offenberg in: Athenaeum Illustre (1995), p. 42-43
34   Artikel: De wordingsgeschiedenis van Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish Booklore
A.K. Offenberg in: Studia Rosenthaliana, Vol. 29 (1995), p. 79-84
35   Artikel: Hebrew incunables in the British Library and the Bodleian: widening the bibliographic approach
A.K. Offenberg in: Bodleian Library Record, Vol. 15 (1995), p. 79-89
36   Hoofdstuk: Manasseh ben Israel
A.K. Offenberg in: Lexikon des gesamten Buchwesens (1995), p. 47-48
37   Boek: Teken ten goede
A.K. Offenberg (1995), 16 p.
38   Artikel: Uit de Bibliotheca Rosenthaliana
A.K. Offenberg in: Studia Rosenthaliana, Vol. 29 (1995), p. 91-99
39   Hoofdstuk: Cultuur, theater Nederland
W. Rodenhuis in: De wereld in 1994. Jaarboek Grote Winkler Prins 1995 (1995), p. 362-364
40   Proefschrift: Mesoscopic phenomena in multiple light scattering
M.C.W. van Rossum (1995)