The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

UvA - 1995

21 tot 30 van 69
1   11   21   31   41   51   61

21   Hoofdstuk: De Collectie-Buyck, de bibliotheek van een zestiende-eeuwse Amsterdammer
W.K. Gnirrep in: Collecties. Jaarboek 1995 van de Universiteit van Amsterdam (1995), p. 60-65
22   Boekbespreking: Blue Guide to Sweden
C.J. Godfried in: Reference Reviews, Vol. 9 (1995), p. 44-45 , Blue Guide to Sweden
23   Boekredactie: De dwaas (Kerstin Ekman)
C.J. Godfried, M. Senders (1995)
24   Hoofdstuk: Bibliografieen in elektronische vorm
J.J.M. de Haas in: Handboek bibliografie (1995), p. 128-144
25   Hoofdstuk: Humaniora
J.J.M. de Haas, M.K.L. Wesly in: Handboek bibliografie (1995), p. 241-268
26   Boekredactie: Haggadah 5705 (facsimile-uitgave van editie Eindhoven, 1945)
F.J. Hoogewoud, T. Benima (1995)
27   Artikel: Uit de Bibliotheca Rosenthaliana. Recente aanwinsten
F.J. Hoogewoud in: Studia Rosenthaliana, Vol. 29 (1995), p. 205-210
28   Boekredactie: Aiolos: internetbronnen voor de Klassieken
R.L. Hunsucker (1995)
29   Artikel: De bibliotheek van het Nutsseminarium voor Paedagogiek
R. Jansma in: De School Anno, Vol. 13 (1995), p. 15-17
30  download 190181 Hoofdstuk: Quine, Davidson en Hegel op zoek naar betekenissen
M. Keestra in: Congresbundel filosofiedag Groningen (1995), p. 95-99