The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2012

31 tot 40 van 569
1   11   21   31   41   51 ... 111 ... 161 ... 221 ... 281 ... 341 ... 391 ... 451 ... 511 ... 561

31  download 468092 Hoofdstuk: Rechtsvinding en taalrelativisme
J. Baaij in: Behulpzaam bij het creëren van orde en vrede (niet gerechtigheid): opstellen voor Liesbeth Huppes-Cluysenaer (2012), p. 56-64
32   Rapport: Rulejungling: when lawmaking goes private, international and informal
M. Barendrecht, D. Raič, R. Janse, S. Muller (2012), p. 84
33   Artikel: A Common European Sales Law (CESL) for business-to-business contracts: pros and cons
H. Beale in: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Iuridica, Vol. 53 (2012), p. 133-151
34   Boek: Mistake and non-disclosure of facts: models for English contract law
H. Beale (2012), xxv, 145 p.
35   Boek: The law of security and title-based financing. - 2nd ed.
H. Beale, M. Bridge, L. Gullifer, E. Lomnicka (2012), lxiv, 821 p.
36   Hoofdstuk: The PECL and consumer remedies under the CESL
H. Beale in: Liber amicorum Ole Lando (2012), p. 45-58
37  download 502242 Artikel: De ziekte van Baumol is nog lang niet onder controle
P. de Beer in: Socialisme en Democratie, Vol. 69 (2012), p. 30-31
38  download 502245 Artikel: Is klein echt zo mooi? Links = een kleine overheid, een polemiek
P. de Beer in: Socialisme en Democratie, Vol. 69 (2012), p. 42-43
39  download 502243 Artikel: Samen opgekomen, samen in het nauw
P. de Beer in: Socialisme en Democratie, Vol. 69 (2012), p. 23-32
40  download 502244 Artikel: Solidariteit onder druk
P. de Beer in: Socialisme en Democratie, Vol. 69 (2012), p. 30-38