The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2012

91 tot 100 van 765
1 ... 71   81   91   101   111 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 451 ... 531 ... 611 ... 681 ... 761

91   Boekbespreking: 
N. de Boer in: Common Market Law Review, Vol. 49 (2012), p. 1508-1510 , Comparative constitutional law
92   Artikel: The changing role of principles in the European multi-layered legal order: conference report of the symposium 'Principles and the Law', Utrecht University, 25 May 2011
N. de Boer, L. Dijkman, S. van Kampen in: European Review of Private Law, Vol. 20 (2012), p. 425-434
93   Hoofdstuk: Voorwoord
T. de Boer, F. Ibili in: Nederlands internationaal personen- en familierecht: wegwijzer voor de rechtspraktijk (2012), p. v-vi
94   Hoofdstuk: Algemene leerstukken
T.M. de Boer in: Nederlands internationaal personen- en familierecht: wegwijzer voor de rechtspraktijk (2012), p. 29-47
95  download 479623 Hoofdstuk: And the winner is ...? Hoe het afliep met de grondslagenstrijd in het IPR
T.M. de Boer in: Offerhauskring vijftig jaar: jubileumbundel ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Studiekring 'Prof. Mr. J. Offerhaus' (1962-2012) (2012), p. 35-44
96  download 460254 Hoofdstuk: Enkele gedachten over de grondslagen van het internationaal bevoegdheidsrecht
T.M. de Boer in: IPR in de spiegel van Paul Vlas: opstellen aangeboden aan prof. mr. dr. P. Vlas ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum als hoogleraar internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking aan de Vrije Universiteit Amsterdam (2012), p. 37-49
97  download 477345 Artikel: Het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996: nieuwe regels in de schaduw van Brussel II-bis
T.M. de Boer in: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, Vol. 34 (2012), p. 308-314
98  download 481396 Hoofdstuk: Kernbegrippen
T.M. de Boer in: Nederlands internationaal personen- en familierecht: wegwijzer voor de rechtspraktijk (2012), p. 1-28
99   Boekredactie: Nederlands internationaal personen- en familierecht: wegwijzer voor de rechtspraktijk
T.M. de Boer, F. Ibili (2012), p. XV, 355
100   Annotatie: NJ 2012, 311, (zaaknr. 11/00346, LJN BQ4833: [Griekse kinderontvoering])
T.M. de Boer in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 23/24, zaaknr. 11/00346, LJN BQ4833: [Griekse kinderontvoering] (2012), p. 3414-3447