The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

81 tot 90 van 876
1 ... 61   71   81   91   101 ... 171 ... 261 ... 341 ... 431 ... 521 ... 611 ... 691 ... 781 ... 871

81  download 483038 Annotatie: NJ 2011, 498-499, (zaaknr. C-256/09, LJN BN2220: Purrocker/Vallés Pérez)
T.M. de Boer in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 46, zaaknr. C-256/09, LJN BN2220: Purrocker/Vallés Pérez (2011), p. 5073-5097
82   Annotatie: NJ 2011, 500, (zaaknr. C-497/10 PPU, LJN BP0411: Mercredi/Chaffe)
T.M. de Boer in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 46, zaaknr. C-497/10 PPU, LJN BP0411: Mercredi/Chaffe (2011), p. 5097-5106
83   Boekredactie: Strikwerda's conclusies: opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
T.M. de Boer, J.W. Fokkens, P. Vlas, M.J. Vos, C.L. de Vries Lentsch-Kostense (2011), p. 650
84  download 357849 Rapport: De introductie van een plan-m.e.r.-beoordeling in de Nederlandse m.e.r.-regelgeving
M.N. Boeve, F.A.G. Groothuijse (2011), p. 57
85   Rapport: Regulering van milieugevolgen van bedrijven met een tijdelijke vergunning? Functies, mogelijkheden en wenselijkheid van de tijdelijke omgevingsvergunning voor inrichtingen
M.N. Boeve, R. Uylenburg (2011), p. 29
86   Annotatie: M en R 2011, 141, (nr. C-479/10: [veroordeling Zweden vanwege het gedurende een aantal jaren overschrijden van de grenswaarden voor PM10 in drie gebieden])
M. Bogaart in: Milieu & Recht, Vol. 7, nr. C-479/10: [veroordeling Zweden vanwege het gedurende een aantal jaren overschrijden van de grenswaarden voor PM10 in drie gebieden] (2011), p. 463-467
87   Artikel: To flood or not to flood...... that is the question: het conflict over de Hertogin Hedwigepolder in het licht van artikel 6 van de Habitatrichtlijn
M. Bogaart in: Tijdschrift Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, Vol. 25 (2011), p. 110-118
88   Artikel: Beyond dispute: international judicial institutions as lawmakers
A. von Bogdandy, I. Venzke in: German law journal: review of developments in German, European and international jurisprudence, Vol. 12 (2011), p. 979-1003
89   Artikel: On the democratic legitimation of international judicial lawmaking
A. von Bogdandy, I. Venzke in: German law journal: review of developments in German, European and international jurisprudence, Vol. 12 (2011), p. 1341-1370
90  download 476706 Rapport: Building joint capacity: the role of European Union agencies in the management of trans-boundary crises
A. Boin, M. Busuioc, M. Groenleer (2011), p. 31