The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

71 tot 80 van 779
1 ... 51   61   71   81   91 ... 151 ... 231 ... 311 ... 381 ... 461 ... 541 ... 621 ... 701 ... 771

71  download 483035 Annotatie: NJ 2011, 349, (zaaknr. C-189/08, LJN BJ3757: [Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA])
T.M. de Boer in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 34/35, zaaknr. C-189/08, LJN BJ3757: [Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA] (2011), p. 3523-3528
72  download 483036 Annotatie: NJ 2011, 459, (zaaknr. C-211/10 PPU, LJN BN0856: Doris Povse/Mauro Alpago)
T.M. de Boer in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 43, zaaknr. C-211/10 PPU, LJN BN0856: Doris Povse/Mauro Alpago (2011), p. 4623-4635
73  download 483037 Annotatie: NJ 2011, 460, (zaaknr. C-491/10 PPU, LJN BP0409: [Joseba Andoni Aquirre Zarraga/Simone Pelz])
T.M. de Boer in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 43, zaaknr. C-491/10 PPU, LJN BP0409: [Joseba Andoni Aquirre Zarraga/Simone Pelz] (2011), p. 4635-4644
74  download 483038 Annotatie: NJ 2011, 498-499, (zaaknr. C-256/09, LJN BN2220: Purrocker/Vallés Pérez)
T.M. de Boer in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 46, zaaknr. C-256/09, LJN BN2220: Purrocker/Vallés Pérez (2011), p. 5073-5097
75   Annotatie: NJ 2011, 500, (zaaknr. C-497/10 PPU, LJN BP0411: Mercredi/Chaffe)
T.M. de Boer in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 46, zaaknr. C-497/10 PPU, LJN BP0411: Mercredi/Chaffe (2011), p. 5097-5106
76   Boekredactie: Strikwerda's conclusies: opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
T.M. de Boer, J.W. Fokkens, P. Vlas, M.J. Vos, C.L. de Vries Lentsch-Kostense (2011), p. 650
77  download 357849 Rapport: De introductie van een plan-m.e.r.-beoordeling in de Nederlandse m.e.r.-regelgeving
M.N. Boeve, F.A.G. Groothuijse (2011), p. 57
78   Rapport: Regulering van milieugevolgen van bedrijven met een tijdelijke vergunning? Functies, mogelijkheden en wenselijkheid van de tijdelijke omgevingsvergunning voor inrichtingen
M.N. Boeve, R. Uylenburg (2011), p. 29
79   Annotatie: M en R 2011, 141, (nr. C-479/10: [veroordeling Zweden vanwege het gedurende een aantal jaren overschrijden van de grenswaarden voor PM10 in drie gebieden])
M. Bogaart in: Milieu & Recht, Vol. 7, nr. C-479/10: [veroordeling Zweden vanwege het gedurende een aantal jaren overschrijden van de grenswaarden voor PM10 in drie gebieden] (2011), p. 463-467
80   Artikel: To flood or not to flood...... that is the question: het conflict over de Hertogin Hedwigepolder in het licht van artikel 6 van de Habitatrichtlijn
M. Bogaart in: Tijdschrift Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, Vol. 25 (2011), p. 110-118