The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

61 tot 70 van 779
1 ... 41   51   61   71   81 ... 151 ... 231 ... 311 ... 381 ... 461 ... 541 ... 621 ... 701 ... 771

61   Artikel: Auswirkungen der Wirtschaftskrise in Deutschland und den Niederlanden aus Sicht der Beschäftigten
R. Bispinck, H. Dribbusch, F. Öz, K. Tijdens, M. van Klaveren in: WSI-Mitteilungen, Vol. 64 (2011), p. 83-90
62   Hoofdstuk: A problem solving model for regulatory policy making
A. Boer, T. van Engers, G. Sileno in: Proceedings of the Workshop on Modelling Policy-making (MPM 2011) in conjunction with The 24th International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2011), December 14, 2011, University of Vienna, Vienna, Austria (2011), p. 5-10
63   Hoofdstuk: Diagnosis of multi-agent systems and its application to public administration
A. Boer, T. van Engers in: Business Information Systems workshops: BIS 2011 International Workshops and BPSC International Conference, Poznań, Poland, June 15-17, 2011: revised papers (2011), p. 258-269
64  download 513424 Hoofdstuk: Europese oogkleppen: waarom 'Rome III' voor Nederland geen optie is
T. de Boer in: Actuele ontwikkelingen in het familierecht: vijfde UCERF symposium (2011), p. 73-86
65  download 459725 Hoofdstuk: Voorwoord
T. de Boer, J.W. Fokkens, P. Vlas, M. de Vos, C. de Vries Lentsch-Kostense in: Strikwerda's conclusies: opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (2011), p. 7-9
66  download 484276 Artikel: Auteurscontracten en internationaal privaatrecht
T.M. de Boer in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 35 (2011), p. 3-9
67  download 459726 Hoofdstuk: Het testament van Abraham Bredius
T.M. de Boer in: Strikwerda's conclusies: opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (2011), p. 65-78
68  download 507571 Artikel: Nieuwe regels voor de internationale alimentatie
T.M. de Boer in: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, Vol. 33 (2011), p. 356-363
69  download 483033 Annotatie: NJ 2011, 347, (zaaknr. C-168/08, LJN BJ3756: [L. Hadadi/C.M. Mesko (echtgenote van Hadadi)])
T.M. de Boer in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 34/35, zaaknr. C-168/08, LJN BJ3756: [L. Hadadi/C.M. Mesko (echtgenote van Hadadi)] (2011), p. 3506-3515
70  download 483034 Annotatie: NJ 2011, 348, (zaaknr. C-403/09 PPU, LJN BK9564: Jasma Detiček/Maurizio Sguelgia)
T.M. de Boer in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 34/35, zaaknr. C-403/09 PPU, LJN BK9564: Jasma Detiček/Maurizio Sguelgia (2011), p. 3515-3523