The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

431 tot 440 van 876
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 341 ... 411   421   431   441   451 ... 521 ... 611 ... 691 ... 781 ... 871

431   Boekredactie: Burgerlijk Wetboek 2011/2012
R.J.Q. Klomp, C. Mak (2011), p. 862
432   Artikel: The effects of parental reading socialization and early school involvement on children's academic performance: a panel study of primary school pupils in the Netherlands
R. Kloostermann, N. Notten, J. Tolsma, G. Kraaykamp in: European Sociological Review, Vol. 27 (2011), p. 291-306
433  download 342593 Hoofdstuk: Dynamiek en bescherming: waar liggen de grenzen?
S. Klosse, S. Peters in: Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. J. Riphagen (2011), p. 35-50
434   Rapport: 'Het nieuwe werken' en de arbeidsrechtelijke regelgeving
R. Knegt, J.A. de Groot, R.H. van het Kaar, G.J. Mulder, J.R. Popma, M.H. Schaapman, E. Verhulp (2011), p. xx, 97
435  download 342595 Hoofdstuk: Verwijtbare werkloosheid en incentivering: two is company, three is none
R. Knegt in: Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. J. Riphagen (2011), p. 5-18
436   Hoofdstuk: Wat komt er terecht van flexibilisering en zekerheid in het arbeidsrecht?
R. Knegt, F. Tros in: Recht van onderop: antwoorden uit de rechtssociologie (2011), p. 371-386
437   Hoofdstuk: De passieve personele werkingssfeer van het EU Handvest van de Grondrechten
C. Koedooder, R. van Ooik in: De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts (2011), p. 183-195
438   Hoofdstuk: De programmatische aanpak in het omgevingsrecht
N. Koeman in: Goed verdedigbaar: vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht: opstellen aangeboden aan prof. mr. P.J.J. van Buuren ter gelegenheid van diens afscheid als hoogleraar bestuursrecht in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht (2011), p. 391-400
439  download 350517 Hoofdstuk: Kiezen en delen in het omgevingsrecht
N. Koeman in: Bezinning op het omgevingsrecht: essays over de toekomst van het omgevingsrecht (2011), p. 120-134
440   Artikel: Kwaliteit en tempo in het bestuursrecht
N.S.J. Koeman in: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, Vol. 2011 (2011), p. 1-