The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

31 tot 40 van 779
1   11   21   31   41   51 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 381 ... 461 ... 541 ... 621 ... 701 ... 771

31   Artikel: Kapitaal is niet duur
J. Barneveld in: Ondernemingsrecht, Vol. 2011 (2011), p. 97-98
32   Hoofdstuk: Leveraged buy-out & faillissement: over risicoafwenteling door aandeelhouders
J. Barneveld in: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2010-2011 (2011)
33  download 225236 Inaugurele rede: Rechtspraak in tijden van crisis: over bedreigingen en kansen voor rechtspraak, economie en rechtsstaat
E. Bauw (2011), p. 27
34   Artikel: Wat te denken van wraking?
E. Bauw in: Ars Aequi, Vol. 60 (2011), p. 202-206
35   Hoofdstuk: Reform of the Law of Limitation in England and Wales
H. Beale in: Verjährungsrecht in Europa – zwischen Bewärung und Reform (2011), p. 45-58
36   Hoofdstuk: The content of the political CFR – how to prioritise
H. Beale in: A common frame of reference for European contract law (2011), p. 27-32
37   Hoofdstuk: The draft academic common frame of reference and the 'toolbox'
H. Beale in: Theory and practice of harmonisation (2011), p. 115-128
38   Hoofdstuk: Belgium: The state and the sub-state entities are equal: but is the state sometimes still more equal than the others?
A. De Becker in: The role of the regions in the EU governance (2011), p. 251-274
39   Hoofdstuk: Het hervormingsmoratorium van Rutte
P. de Beer in: De sociale politiek van het kabinet-Rutte (2011), p. 31-36
40  download 458817 Artikel: Hoezo zijn er te veel publieke diensten?
P. de Beer in: Socialisme en Democratie, Vol. 2011 (2011), p. 142-149