The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

361 tot 370 van 898
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 341   351   361   371   381 ... 441 ... 531 ... 621 ... 711 ... 801 ... 891

361   Hoofdstuk: Medewerkingsplicht na de verwezenlijking van het risico
M.L. Hendrikse in: Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (2011), p. 303-327
362   Hoofdstuk: Polis en mededelingen van de verzekeraar
M.L. Hendrikse, H.P.A.J. Martius, J.G.J. Rinkes in: Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (2011), p. 215-248
363   Hoofdstuk: Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht
M.L. Hendrikse, J.G.J. Rinkes in: Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (2011), p. 435-485
364   Hoofdstuk: Samenloop van zeeverzekeringen in rechtsvergelijkend perspectief
M.L. Hendrikse in: Free on board: liber amicorum Marc A. Huybrechts (2011), p. 365-388
365   Hoofdstuk: Verjaring en contractueel verval van de vordering tot uitkering
M.L. Hendrikse in: Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (2011), p. 329-357
366   Hoofdstuk: Verzekeringsrecht en algemene voorwaarden
M.L. Hendrikse, J.G.J. Rinkes in: Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (2011), p. 23-72
367   Boekredactie: Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr.
M.L. Hendrikse, P.H.J.G. van Huizen, J.G.J. Rinkes (2011), p. XXII, 741
368   Artikel: ‘Redelijk handelen’ en titel 7.17 BW: een verborgen criterium in het huidige verzekeringsrecht
M.L. Hendrikse in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, Vol. 2011 (2011), p. 68-74
369  download 218024 Proefschrift: Unveiling the face of diversity: interlegality and legal pluralism in the Mayan area of the Yucatan Peninsula
J.I. Herrera (2011), p. IX, 221
370   Artikel: Facultatief wetboek of gereedschapskist? 'In afwachting van' een rechtsinstrument voor Europees contractenrecht
M. Hesselink in: Nederlands Juristenblad, Vol. 86 (2011), p. 21-23