The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

351 tot 360 van 898
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 331   341   351   361   371 ... 441 ... 531 ... 621 ... 711 ... 801 ... 891

351   Hoofdstuk: Bereddingsplicht en bereddingskosten
M.L. Hendrikse in: Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (2011), p. 487-518
352   Boekredactie: De aansprakelijkheidsverzekering
M.L. Hendrikse, J.G.J. Rinkes (2011), p. 74
353   Hoofdstuk: De mededelingsplicht bij het aangaan van verzekeringen
M.L. Hendrikse, J.G.J. Rinkes in: Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (2011), p. 157-213
354   Hoofdstuk: De opzetclausule: een nadere analyse
M.L. Hendrikse in: De aansprakelijkheidsverzekering (2011), p. 29-41
355   Hoofdstuk: De reikwijdte van het contra proferentem-beginsel in het verzekeringsrecht: over beurspolissen, makelaarspolissen, onduidelijke vragenlijsten en een algemene contra proferentem-regel in het verzekeringsrecht
M.L. Hendrikse in: Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden (2011), p. 11-27
356   Artikel: De vernieuwde verzekeringsrechtelijke verjaringsregeling ex art. 7:942 BW kritisch beschouwd
M.L. Hendrikse in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, Vol. 2011 (2011), p. 181-189
357   Artikel: Eigen schuld, proportionaliteitsbeginsel en causaliteitstoerekening: een proportionele benadering bij eigen schuld in het (schade)verzekeringsrecht
M.L. Hendrikse in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, Vol. 2011 (2011), p. 48-71
358   Artikel: Het nieuwe Besluit elektronische mededelingen in het kader van een verzekeringsovereenkomst kritisch beschouwd
M.L. Hendrikse in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, Vol. 2011 (2011), p. 117-121
359   Boek: Juridische aspecten van elektronisch verzekeren
M.L. Hendrikse, J.G.J. Rinkes (2011), IX, 201 p.
360   Boekredactie: Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden
M.L. Hendrikse, J.G.J. Rinkes (2011), p. 116