The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

331 tot 340 van 779
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311   321   331   341   351 ... 381 ... 461 ... 541 ... 621 ... 701 ... 771

331  download 218024 Proefschrift: Unveiling the face of diversity: interlegality and legal pluralism in the Mayan area of the Yucatan Peninsula
J.I. Herrera (2011), p. IX, 221
332   Artikel: Facultatief wetboek of gereedschapskist? 'In afwachting van' een rechtsinstrument voor Europees contractenrecht
M. Hesselink in: Nederlands Juristenblad, Vol. 86 (2011), p. 21-23
333   Boekredactie: Het groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument?
M. Hesselink, A. van Hoek, M. Loos, A. Salomons (2011), p. 186
334   Artikel: Kroniek van het Europees privaatrecht
M. Hesselink in: Nederlands Juristenblad, Vol. 86 (2011), p. 1006-1014
335   Artikel: Naar een gemeenschappelijk Europees kooprecht of in de nationale loopgraven?
M. Hesselink in: Nederlands Juristenblad, Vol. 86 (2011), p. 2515-
336   Artikel: A toolbox for European judges
M.W. Hesselink in: European Law Journal, Vol. 17 (2011), p. 441-469
337   Artikel: Consumers need more than protection
M.W. Hesselink in: European Voice, Vol. 2011 (2011), p. 1
338   Artikel: Five political ideas of European contract law
M.W. Hesselink in: European Review of Contract Law, Vol. 7 (2011), p. 295-313
339  download 226248 Hoofdstuk: The concept of good faith
M.W. Hesselink in: Towards a European civil code. - 4th rev. and exp. ed. (2011), p. 619-649
340   Hoofdstuk: Unfair terms in contracts between businesses
M.W. Hesselink in: Towards a European contract law (2011), p. 131-147