The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

321 tot 330 van 779
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 301   311   321   331   341 ... 381 ... 461 ... 541 ... 621 ... 701 ... 771

321   Boek: Juridische aspecten van elektronisch verzekeren
M.L. Hendrikse, J.G.J. Rinkes (2011), IX, 201 p.
322   Boekredactie: Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden
M.L. Hendrikse, J.G.J. Rinkes (2011), p. 116
323   Hoofdstuk: Medewerkingsplicht na de verwezenlijking van het risico
M.L. Hendrikse in: Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (2011), p. 303-327
324   Hoofdstuk: Polis en mededelingen van de verzekeraar
M.L. Hendrikse, H.P.A.J. Martius, J.G.J. Rinkes in: Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (2011), p. 215-248
325   Hoofdstuk: Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht
M.L. Hendrikse, J.G.J. Rinkes in: Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (2011), p. 435-485
326   Hoofdstuk: Samenloop van zeeverzekeringen in rechtsvergelijkend perspectief
M.L. Hendrikse in: Free on board: liber amicorum Marc A. Huybrechts (2011), p. 365-388
327   Hoofdstuk: Verjaring en contractueel verval van de vordering tot uitkering
M.L. Hendrikse in: Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (2011), p. 329-357
328   Hoofdstuk: Verzekeringsrecht en algemene voorwaarden
M.L. Hendrikse, J.G.J. Rinkes in: Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (2011), p. 23-72
329   Boekredactie: Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr.
M.L. Hendrikse, P.H.J.G. van Huizen, J.G.J. Rinkes (2011), p. XXII, 741
330   Artikel: ‘Redelijk handelen’ en titel 7.17 BW: een verborgen criterium in het huidige verzekeringsrecht
M.L. Hendrikse in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, Vol. 2011 (2011), p. 68-74