The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

291 tot 300 van 878
1 ... 81 ... 171 ... 261   271   281   291   301   311 ... 351 ... 431 ... 521 ... 611 ... 701 ... 781 ... 871

291   Hoofdstuk: Water weren 2.0: versnellen, vereenvoudigen, harmoniseren en integreren
F. Groothuijse in: Goed verdedigbaar: vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht: opstellen aangeboden aan prof. mr. P.J.J. van Buuren ter gelegenheid van diens afscheid als hoogleraar bestuursrecht in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht (2011), p. 315-333
292   Artikel: De ontheffingsbevoegdheid in provinciale ruimtelijke verordeningen in het licht van de wijzigingswet Wro: instrument voor gemeentelijke flexibiliteit of provinciale sturing?
F.A.G. Groothuijse, D. Korsse in: Tijdschrift voor Omgevingsrecht, Vol. 2011 (2011), p. 82-92
293  download 334874 Rapport: Het omgevingsrecht geprogrammeerd: verkenning van de juridische mogelijkheden voor het ontwikkelen en harmoniseren van een programmatische aanpak in het omgevingsrecht
F.A.G. Groothuijse, R. Uylenburg, M.N. Boeve (2011), p. 117
294  download 506188 Artikel: Dutch government announces major defence cutbacks
M. Grünell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. 2011 (2011), p. NL1105019I-
295  download 506183 Artikel: Legislative proposal to boost women in management
M. Grünell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. 2011 (2011), p. NL1106019I-
296  download 506187 Artikel: Representativeness of the European social partner organisations: Commerce - Netherlands
M. Grünell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. 2011 (2011), p. NL1008019Q-
297  download 506185 Artikel: Representativeness study of the European social partner organisations: Education sector - Netherlands
M. Grünell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. 2011 (2011), p. NL1001019Q-
298  download 506186 Artikel: The Netherlands: EIRO Annual Review 2009
M. Grünell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. 2011 (2011), p. NL1004019Q-
299  download 506184 Artikel: The Netherlands: EIRO CAR on "SMEs in the crisis: Employment, Industrial Relations and Local Partnership"
M. Grünell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. 2011 (2011), p. NL1010039Q-
300  download 342624 Proefschrift: El derecho y la gestión local de agua en Santa Rosa de Ocopa, Junín, Perú
J.A. Guevara Gil (2011), p. 511