The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

261 tot 270 van 878
1 ... 81 ... 171 ... 241   251   261   271   281 ... 351 ... 431 ... 521 ... 611 ... 701 ... 781 ... 871

261  download 346509 Hoofdstuk: De loonsanctie
E. Franssen in: Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. J. Riphagen (2011), p. 51-63
262  download 364312 Hoofdstuk: The interactive business case approach for multiple land use: more efficiency, less costs!
R.J.M. Franssen, G.J. Ellen, G.M.A. van der Heijden, F. van Lamoen, E.J. Melisie, K. Peerdeman, M.H.A. Wind, M. Paalman in: Overview papers 25th ICID European Regional Conference: Deltas in Europe: integrated water management for multiple land use in flat coastal areas: 16–20 May 2011, Groningen, the Netherlands (2011), p. I-7-
263   Annotatie: 2011, , (Het poldermodel van de publiek-private samenwerking in mededingingsland: een analyse van de zaak Pfleiderer: [zaak C-360/09])
M.J. Frese in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, Vol. 17, Het poldermodel van de publiek-private samenwerking in mededingingsland: een analyse van de zaak Pfleiderer: [zaak C-360/09] (2011), p. 301-307
264   Annotatie: CML Rev. 2011, , (C-439/08: Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, IJsbereiders en Chocoladebewerkers (VEBIC))
M.J. Frese in: Common Market Law Review, Vol. 3, C-439/08: Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, IJsbereiders en Chocoladebewerkers (VEBIC) (2011), p. 893-906
265   Artikel: Fines and Damages under EU Competition Law – Implications of the Accumulation of Liability
M.J. Frese in: World Competition, Vol. 34 (2011), p. 393-428
266   Artikel: Handhavingsautonomie bij de decentrale toepassing van het EU-mededingingsrecht
M.J. Frese in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, Vol. 17 (2011), p. 200-208
267   Artikel: The development of general principles for EU competition law enforcement - The protection of legal professional privilege
M.J. Frese in: European competition law review, Vol. 32 (2011), p. 196-205
268   Artikel: De bestuurlijke lus in het vreemdelingenrecht
K. Geertsema, T. Groenewegen in: Asiel & Migrantenrecht, Vol. 2011 (2011), p. 459-467
269  download 488471 Artikel: Collective bargaining in a time of crisis: developments in the private sector in Europe
V. Glassner, M. Keune, P. Marginson in: Transfer, Vol. 17 (2011), p. 303-321
270   Artikel: European Commission: European Commission proposes a directive on orphan works
S. van Gompel in: IRIS: legal observations of the European Audiovisual Observatory, Vol. 2011 (2011), p. 5-