The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

261 tot 270 van 898
1 ... 81 ... 171 ... 241   251   261   271   281 ... 351 ... 441 ... 531 ... 621 ... 711 ... 801 ... 891

261   Boekbespreking: 
E. Fahey in: Common Market Law Review, Vol. 48 (2011), p. 1737-1739 , Crime within the area of freedom, security and justice: a European public order
262   Boekbespreking: 
E. Fahey in: Maastricht Journal of European and Comparative Law, Vol. 18 (2011), p. 341-344 , The outer limits of European Union law
263   Hoofdstuk: De kernwaarden van Floris Bannier
N. Fanoy in: Stof tot overpeinzing: liber amicorum voor Floris Bannier (2011), p. 46-51
264   Boekbespreking: 
M.D. Fink in: Netherlands International Law Review, Vol. 58 (2011), p. 438-441 , Maritime security and the law of the sea
265  download 361681 Artikel: Contemporary views on the lawfulness of naval blockades
M.D. Fink in: Aegean review of the law of the sea and maritime law, Vol. 1 (2011), p. 191-215
266  download 456665 Artikel: UN-mandated maritime arms embargo operations in Operation Unified Protector
M.D. Fink in: Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre, Vol. 50 (2011), p. 237-260
267   Boekredactie: Markets, methods and messages: dynamics in European drug research
J. Fountain, V. Asmussen Frank, D.J. Korf (2011), p. 154
268  download 346509 Hoofdstuk: De loonsanctie
E. Franssen in: Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. J. Riphagen (2011), p. 51-63
269  download 364312 Hoofdstuk: The interactive business case approach for multiple land use: more efficiency, less costs!
R.J.M. Franssen, G.J. Ellen, G.M.A. van der Heijden, F. van Lamoen, E.J. Melisie, K. Peerdeman, M.H.A. Wind, M. Paalman in: Overview papers 25th ICID European Regional Conference: Deltas in Europe: integrated water management for multiple land use in flat coastal areas: 16–20 May 2011, Groningen, the Netherlands (2011), p. I-7-
270   Annotatie: 2011, , (Het poldermodel van de publiek-private samenwerking in mededingingsland: een analyse van de zaak Pfleiderer: [zaak C-360/09])
M.J. Frese in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, Vol. 17, Het poldermodel van de publiek-private samenwerking in mededingingsland: een analyse van de zaak Pfleiderer: [zaak C-360/09] (2011), p. 301-307