The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

251 tot 260 van 899
1 ... 81 ... 171 ... 231   241   251   261   271 ... 351 ... 441 ... 531 ... 621 ... 711 ... 801 ... 891

251   Artikel: Vastgoed in de winstsfeer: inkomstenbelasting
J.L. Elink Schuurman, H. Vermeulen in: PropertyNL taxspecial, Vol. 2011 (2011), p. 195-252
252   Artikel: Vastgoed in de winstsfeer: vennootschapsbelasting
J.L. Elink Schuurman, H. Vermeulen in: PropertyNL taxspecial, Vol. 2011 (2011), p. 253-286
253  download 484557 Artikel: Public agility and change in a network environment
T. van Engers, A. Boer in: eJournal of eDemocracy & Open Government, Vol. 3 (2011), p. 99-117
254  download 346507 Hoofdstuk: Schadevergoeding na arbeidsongeval en beroepsziekte
W. Eshuis in: Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. J. Riphagen (2011), p. 117-133
255  download 351008 Rapport: Werkgeverskosten in verband met arbeidsgerelateerde schade: bestuurlijke boetes en civielrechtelijke aansprakelijkheid
W.A. Eshuis, J.M. Gaarthuis, R. Knegt, M.H. Schaapman (2011), p. xiv, 110
256   Hoofdstuk: De Hoge Raad in 2025: met of zonder cassatie in de bestuursrechtspraak?
B.J. van Ettekoven in: De Hoge Raad in 2025: contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (2011), p. 263-274
257   Hoofdstuk: Effectieve rechtsbescherming door de bestuursrechter: Afdeling bestuursrechtspraak: ‘op weg van goed naar beter'
B.J. van Ettekoven in: De Raad van State in perspectief (2011), p. 293-324
258   Artikel: Nieuw overheidsaansprakelijkheidsrecht
B.J. van Ettekoven in: Verkeersrecht, Vol. 59 (2011), p. 208-215
259   Artikel: Waarom makkelijk als het moeilijk kan? Het vereiste van de processuele connexiteit in het voorstel voor een Wet nadeelcompensatie
B.J. van Ettekoven, B.P.M. van Ravels, M.K.G. Tjepkema in: Overheid en Aansprakelijkheid, Vol. 2011 (2011), p. 58-68
260  download 364289 Inaugurele rede: Wat is normaal? Van planschade naar nadeelcompensatie
B.J. van Ettekoven (2011), p. 29