The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

251 tot 260 van 876
1 ... 81 ... 171 ... 231   241   251   261   271 ... 341 ... 431 ... 521 ... 611 ... 691 ... 781 ... 871

251   Artikel: Waarom makkelijk als het moeilijk kan? Het vereiste van de processuele connexiteit in het voorstel voor een Wet nadeelcompensatie
B.J. van Ettekoven, B.P.M. van Ravels, M.K.G. Tjepkema in: Overheid en Aansprakelijkheid, Vol. 2011 (2011), p. 58-68
252  download 364289 Inaugurele rede: Wat is normaal? Van planschade naar nadeelcompensatie
B.J. van Ettekoven (2011), p. 29
253   Boekbespreking: 
E. Fahey in: Common Market Law Review, Vol. 48 (2011), p. 1737-1739 , Crime within the area of freedom, security and justice: a European public order
254   Boekbespreking: 
E. Fahey in: Maastricht Journal of European and Comparative Law, Vol. 18 (2011), p. 341-344 , The outer limits of European Union law
255   Hoofdstuk: De kernwaarden van Floris Bannier
N. Fanoy in: Stof tot overpeinzing: liber amicorum voor Floris Bannier (2011), p. 46-51
256   Boekbespreking: 
M.D. Fink in: Netherlands International Law Review, Vol. 58 (2011), p. 438-441 , Maritime security and the law of the sea
257  download 361681 Artikel: Contemporary views on the lawfulness of naval blockades
M.D. Fink in: Aegean review of the law of the sea and maritime law, Vol. 1 (2011), p. 191-215
258  download 456665 Artikel: UN-mandated maritime arms embargo operations in Operation Unified Protector
M.D. Fink in: Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre, Vol. 50 (2011), p. 237-260
259   Boekredactie: Markets, methods and messages: dynamics in European drug research
J. Fountain, V. Asmussen Frank, D.J. Korf (2011), p. 154
260  download 346509 Hoofdstuk: De loonsanctie
E. Franssen in: Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. J. Riphagen (2011), p. 51-63