The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

241 tot 250 van 779
1 ... 71 ... 151 ... 221   231   241   251   261 ... 311 ... 381 ... 461 ... 541 ... 621 ... 701 ... 771

241  download 488471 Artikel: Collective bargaining in a time of crisis: developments in the private sector in Europe
V. Glassner, M. Keune, P. Marginson in: Transfer, Vol. 17 (2011), p. 303-321
242   Artikel: European Commission: European Commission proposes a directive on orphan works
S. van Gompel in: IRIS: legal observations of the European Audiovisual Observatory, Vol. 2011 (2011), p. 5-
243  download 207520 Proefschrift: Formalities in copyright law: an analysis of their history, rationales and possible future
S. van Gompel (2011), p. xii, 309
244   Hoofdstuk: Ten geleide
S. van Gompel in: Canon van het uitgevers- en auteursrecht: een route in vijftig data: vijf eeuwen kopij-, staats-, uitgevers- en auteursrecht in Nederland 1450-1950: met een kroniek ... belangen des Boekhandels (2011), p. XI-XIII
245  download 363390 Artikel: Het richtlijnvoorstel verweesde werken: een kritische beschouwing
S.J. van Gompel in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 35 (2011), p. 205-220
246  download 337034 Hoofdstuk: Liberal political philosophy: the role of non-state actors and considerations of global justice
G. Gordon, R. Pierik in: The Ashgate research companion to non-state actors (2011), p. 133-146
247  download 456041 Rapport: Equal rights for same-sex couples and the rights of the child as third party
C. de Graaf (2011), p. 26
248   Annotatie: JPF 2011, 9, (rolnummer 152289/FA RK 10-995, LJN BO0326: geschil bij uitoefening gezamelijk gezag, wijziging hoofdverblijfplaats, belang kind)
J.H. de Graaf in: Jurisprudentie personen- en familierecht, Vol. 1, rolnummer 152289/FA RK 10-995, LJN BO0326: geschil bij uitoefening gezamelijk gezag, wijziging hoofdverblijfplaats, belang kind (2011), p. 32-38
249   Artikel: Household joblessness and its impact on poverty and deprivation in Europe
M. de Graaf-Zijl, B. Nolan in: Journal of European Social Policy, Vol. 21 (2011), p. 413-431
250  download 496398 Rapport: Household joblessness and its impacts on poverty and deprivation in Europe
M. de Graaf-Zijl, B. Nolan (2011), p. 47