The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

241 tot 250 van 876
1 ... 81 ... 171 ... 221   231   241   251   261 ... 341 ... 431 ... 521 ... 611 ... 691 ... 781 ... 871

241   Artikel: Rethinking solidarity in the EU, from fact to social contract: editorial
W.T. Eijsbouts, D. Nederlof in: European Constitutional Law Review, Vol. 7 (2011), p. 169-172
242   Boekredactie: Common consolidated corporate tax base (CCCTB)
J.A.R. van Eijsden, J.L. van de Streek, S.A.W.J. Strik (2011), p. XII, 266
243   Artikel: Vastgoed in de winstsfeer: inkomstenbelasting
J.L. Elink Schuurman, H. Vermeulen in: PropertyNL taxspecial, Vol. 2011 (2011), p. 195-252
244   Artikel: Vastgoed in de winstsfeer: vennootschapsbelasting
J.L. Elink Schuurman, H. Vermeulen in: PropertyNL taxspecial, Vol. 2011 (2011), p. 253-286
245  download 484557 Artikel: Public agility and change in a network environment
T. van Engers, A. Boer in: eJournal of eDemocracy & Open Government, Vol. 3 (2011), p. 99-117
246  download 346507 Hoofdstuk: Schadevergoeding na arbeidsongeval en beroepsziekte
W. Eshuis in: Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. J. Riphagen (2011), p. 117-133
247  download 351008 Rapport: Werkgeverskosten in verband met arbeidsgerelateerde schade: bestuurlijke boetes en civielrechtelijke aansprakelijkheid
W.A. Eshuis, J.M. Gaarthuis, R. Knegt, M.H. Schaapman (2011), p. xiv, 110
248   Hoofdstuk: De Hoge Raad in 2025: met of zonder cassatie in de bestuursrechtspraak?
B.J. van Ettekoven in: De Hoge Raad in 2025: contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (2011), p. 263-274
249   Hoofdstuk: Effectieve rechtsbescherming door de bestuursrechter: Afdeling bestuursrechtspraak: ‘op weg van goed naar beter'
B.J. van Ettekoven in: De Raad van State in perspectief (2011), p. 293-324
250   Artikel: Nieuw overheidsaansprakelijkheidsrecht
B.J. van Ettekoven in: Verkeersrecht, Vol. 59 (2011), p. 208-215