The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

231 tot 240 van 779
1 ... 71 ... 151 ... 211   221   231   241   251 ... 311 ... 381 ... 461 ... 541 ... 621 ... 701 ... 771

231  download 361681 Artikel: Contemporary views on the lawfulness of naval blockades
M.D. Fink in: Aegean review of the law of the sea and maritime law, Vol. 1 (2011), p. 191-215
232  download 456665 Artikel: UN-mandated maritime arms embargo operations in Operation Unified Protector
M.D. Fink in: Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre, Vol. 50 (2011), p. 237-260
233   Boekredactie: Markets, methods and messages: dynamics in European drug research
J. Fountain, V. Asmussen Frank, D.J. Korf (2011), p. 154
234  download 346509 Hoofdstuk: De loonsanctie
E. Franssen in: Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. J. Riphagen (2011), p. 51-63
235  download 364312 Hoofdstuk: The interactive business case approach for multiple land use: more efficiency, less costs!
R.J.M. Franssen, G.J. Ellen, G.M.A. van der Heijden, F. van Lamoen, E.J. Melisie, K. Peerdeman, M.H.A. Wind, M. Paalman in: Overview papers 25th ICID European Regional Conference: Deltas in Europe: integrated water management for multiple land use in flat coastal areas: 16–20 May 2011, Groningen, the Netherlands (2011), p. I-7-
236   Annotatie: 2011, , (Het poldermodel van de publiek-private samenwerking in mededingingsland: een analyse van de zaak Pfleiderer: [zaak C-360/09])
M.J. Frese in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, Vol. 17, Het poldermodel van de publiek-private samenwerking in mededingingsland: een analyse van de zaak Pfleiderer: [zaak C-360/09] (2011), p. 301-307
237   Annotatie: CML Rev. 2011, C-439/08, (C-439/08: Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, IJsbereiders en Chocoladebewerkers (VEBIC))
M.J. Frese in: Common Market Law Review, Vol. 3, C-439/08: Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, IJsbereiders en Chocoladebewerkers (VEBIC) (2011), p. 893-906
238   Artikel: Fines and Damages under EU Competition Law – Implications of the Accumulation of Liability
M.J. Frese in: World Competition, Vol. 34 (2011), p. 393-428
239   Artikel: Handhavingsautonomie bij de decentrale toepassing van het EU-mededingingsrecht
M.J. Frese in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, Vol. 17 (2011), p. 200-208
240   Artikel: De bestuurlijke lus in het vreemdelingenrecht
K. Geertsema, T. Groenewegen in: Asiel & Migrantenrecht, Vol. 2011 (2011), p. 459-467